Dzień drugiego śniadania w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbył się 8.11.2018 r.