Obchody DODO w GP2

1.02.2018 roku, podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, rozegrał się finał międzyklasowego konkursu O danych osobowych. Rywalizowały ze sobą cztery drużyny, wyłonione wcześniej w eliminacjach, które reprezentowały klasy: 2c, 2d, 3b, 3c. By wygrać, uczniowie musieli m.in. zaprezentować odę Do danych osobowych i napisać Dekalog młodego internauty. Podczas trwania konkurencji aktorzy z Koła teatralnego odegrali trzy sceny prezentujące zagrożenia związane z nieodpowiedzialnym korzystaniem z sieci internetowej i smartfona. Konkurs  O danych osobowych wygrała drużyna z klasy 2d w składzie: Katarzyna Kempińska, Julia Matusiak, Julia Mezer- Żubkowska i Krzysztof Jarzyna. Organizatorami uroczystości była Anna Kacperek i Beata Dąbrowska.

TURNIEJ KLASOWY ODO – O danych osobowych
W grudniu i styczniu 2017/2018 uczniowie klas drugich i trzecich rywalizują w grupach o zwycięstwo w konkursie ODO, by wziąć udział w finale turnieju. Rozegra się on podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Edycja VIII

Lp. Data

wydarzenia

Nazwa wydarzenia Organizator/

odpowiedzialny

Miejsce

wydarzenia

Uwagi/

krótki opis

1. listopad

 

Przekazanie informacji nauczycielom, uczniom – strona internetowa szkoły Nauczyciel koordynator

Anna Kacperek,

Beata Dąbrowska

szkoła – Przekazanie nauczycielom informacji podczas rady pedagogicznej dotyczących Projektu.

– Zapoznanie z materiałami otrzymanymi w czasie konferencji.

2.     listopad/grudzień Przeprowadzenie na godzinach wychowawczych eliminacji do Turnieju Klasowego ODO na temat ochrony danych osobowych z okazji DODO Wychowawcy klas szkoła -Przeprowadzenie wewnątrzklasowego konkursu i wybór zwycięskiej drużyny
3. listopad Przygotowanie zakładki Projektu „Twoje dane – twoja sprawa” na stronie internetowej szkoły Emilia Zamorowska szkoła – Przygotowanie i opublikowanie strony internetowej projektu, na której umieszczone zostaną wszystkie niezbędne materiały związane z Projektem oraz zagadnienia o podobnej tematyce, prace konkursowe, zadania do wykonania itp. Strona będzie wykorzystywana do dalszych działań.
4.

 

styczeń Tworzenie haseł i ulotek na temat ochrony danych osobowych Nauczyciele informatyki

Agnieszka Sadowska

Anna Szafraniec

szkoła – Indywidualna praca podczas lekcji, tworzenie i drukowanie najciekawszych prac
5. luty Obchody uroczystości Dnia Ochrony Danych Osobowych Anna Kacperek

Beata Dąbrowska

szkoła Przeprowadzenie Turnieju Klasowego ODO na temat ochrony danych osobowych, przedstawienie teatralne

 

Koordynator Projektu

Anna Kacperek

 

 

W bieżącym roku szkolnym szkoła przystąpiła do programu GIODO

„Twoje dane – Twoja sprawa.

Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna dla uczniów i nauczycieli”

Kalendarz wydarzeń w ramach Programu „Twoje dane – Twoja sprawa.

Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna dla uczniów i nauczycieli”

Nazwa i adres placówki

Gimnazjum Publiczne nr 2, ul.29 Listopada 7, 86-050 Solec Kujawski

Lp. Data

wydarzenia

Nazwa wydarzenia Organizator/

odpowiedzialny

Miejsce

wydarzenia

Uwagi/

krótki opis

1. listopad

 

Przekazanie informacji nauczycielom, uczniom, rodzicom – strona Internetowa szkoły Nauczyciel koordynator

Anna Kacperek

szkoła – Przekazanie nauczycielom informacji podczas rady pedagogicznej dotyczących Projektu.

– Zapoznanie z materiałami otrzymanymi w czasie konferencji.

–  Wybór tematów przez nauczycieli różnych edukacji.

2.     listopad Przeprowadzenie lekcji na temat danych osobowych i ich ochrony na godzinach wychowawczych Wychowawcy klas szkoła – Prezentacje uczniów i przeprowadzenie ankiet na temat ochrony danych osobowych.

– Wykorzystanie materiałów z Konferencji.

 

3. listopad Przygotowanie zakładki Projektu „Twoje dane – twoja sprawa” na stronie internetowej szkoły Agnieszka Sadowska szkoła – Przygotowanie i opublikowanie strony Internetowej projektu, na której umieszczone zostaną wszystkie niezbędne materiały związane z Projektem oraz zagadnienia o podobnej tematyce, prace konkursowe, zadania do wykonania itp. Strona będzie wykorzystywana do dalszych działań.
4.  listopad/grudzień Przeprowadzenie lekcji „Kto chce ukraść nasze dane” Nauczyciele informatyki

Agnieszka Sadowska i Emilia Zamorowska

w klasach I i II

Ewelina Gdaniec

Robert Mieszczyński

w klasach III

szkoła – Wykorzystanie materiałów z Konferencji.
5. listopad/grudzień Przeprowadzenie lekcji na godzinach wychowawczych „Mam prawo do prywatności” Nauczyciele wychowawcy szkoła – Wykorzystanie materiałów z Konferencji.
6. grudzień Szkolenie rodziców przeprowadzone przez uczniów podczas zebrań Wychowawcy i uczniowie szkoła – Wykorzystanie prac uczniów przygotowanych wcześniej na godzinę wychowawczą.

– Prezentacja wyników ankiety.

7. grudzień Ogłoszenie konkursu plastycznego na komiks, plakat i gazetkę w związku z DODO Bohdan Czapiewski szkoła
8. styczeń Wykonanie pracy graficznej dotyczącej kradzieży tożsamości i ochrony danych osobowych Nauczyciele informatyki

Agnieszka Sadowska i Emilia Zamorowska

szkoła – Wykorzystanie materiałów z Konferencji.
9. styczeń

26.01.2017

Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych:

·       Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych,

·       Ekspozycja prac na korytarzach

·       Przeprowadzenie lekcji na religii na temat odpowiedzialności za słowo i prawdomówności

·       Przedstawienie teatralne pt. Cyberprzemoc

Samorząd Uczniowski

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Bohdana Czapiewskiego

Ewa Kubicka na religii

Anna Wiśniewska na etyce

Opiekunki koła teatralnego

Beata Dąbrowska i Anna Kacperek

szkoła
10. marzec Prezentacja przedstawienia Koła Teatralnego w SP4 i wybranym przedszkolu Opiekunki koła teatralnego

Beata Dąbrowska i Anna Kacperek

SP4

Przedszkole

– Wykorzystanie  materiałów otrzymanych na Konferencji.
11. marzec Wykonanie zakładek do książek związanych tematycznie z GIODO i przekazanie Bibliotece Publicznej Anna Szafraniec i Anna Kacperek Szkoła/Biblioteka Publiczna – Wykorzystanie  materiałów otrzymanych na Konferencji.

– Zamieszczenie informacji promujących GP2

12. kwiecień Podsumowanie działań Nauczyciel koordynator

Anna Kacperek

Opiekunki SU Barbara Michota- Stangreciak i Patrycja Kołpak-Kasperska

Samorząd Uczniowski

– Przygotowanie wspólnie z SU imprezy podsumowującej podejmowane działania. Przygotowanie informacji o realizacji Projektu w lokalnej prasie.

Koordynator Projektu

Anna Kacperek

 

Projekt „Twoje dane – twoja sprawa” nabiera rozpędu 18.12.2107 r.

Na lekcjach z wychowawcą, informatyki i języka angielskiego uczniowie poszczególnych klas omawiają problemy związane z ochroną danych osobowych.

GIODO w komiksie

Kolejna odsłona projektu „Twoje dane – twoja sprawa” – konkurs plastyczny pod tytułem „GIODO w komiksie”. Jego celem jest propagowanie ochrony danych osobowych. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas obchodów DODO 26.01.2017 r.

Obchody DODO w GP2

Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych 20.01.2017 r. odbył się happening, na którym w dwóch turach zebrała się cała szkoła. Uroczystość rozpoczęła się od przypomnienia celu projektu „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Następnie  uczniowie z Koła teatralnego zaprezentowali trzy krótkie inscenizacje związane z ochroną danych osobowych. Została także pokazana prezentacja multimedialna dotycząca cyberprzemocy. Każda część happeningu urozmaicona była filmikami „Owce w sieci”. Na zakończenie pani dyrektor Marzenna Kuczkowska i wicedyrektor Katarzyna Bochat wręczyły nagrody i upominki zwycięzcom konkursu plastycznego „GIODO w komiksie”. Uroczystość przygotowały Anna Kacperek i Beata Dąbrowska.

Obchody DODO w GP2  GIODO w komiksie

Konkurs plastyczny „GIODO w komiksie” został rozstrzygnięty.  Pierwsze miejsce zdobyła Katarzyna Słowińska z I b, drugie zajął Wiktor Filipiak z Id, na trzecim znalazła się  Julia Tylicka z IId.  Prace zostały wywieszone na gazetce okolicznościowej związanej z obchodami DODO. Podziwiając prace gimnazjalistów, można zapoznać się z listem od Pani Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Konkurs plastyczny na GIODO zakładkę

W styczniu został ogłoszony konkurs na wykonanie zakładki do książki. Tematem przewodnim jest ochrona danych osobowych i promocja naszej szkoły. Najciekawsze prace zostaną podarowane Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim.

GIODO na lekcjach katechezy i etyki

W ramach realizacji projektu „Twoje dane – twoja sprawa” na lekcjach religii i etyki są omawiane problemy związane z prawdomównością i odpowiedzialnością za słowo.

Dodo w Zespole Szkół nr 1

Twoje dane- Twoja sprawa

2 marca 2017r. Koło teatralne GP2 prowadzone przez A.Kacperek i B.Dąbrowską odwiedziło Zespół Szkół w Solcu Kujawskim. Młodzi aktorzy przybliżyli swoim kolegom gimnazjalistom cele programu Twoje dane-Twoja sprawa. Następnie pokazali kilka scen związanych z ochroną danych osobowych i cyberprzemocą. Podsumowaniem obchodów DODO w Zespole Szkół była prezentacja multimedialna, w której zostały zestawione dane statystyczne dotyczące korzystania z Internetu i związanych z tym zagrożeniami.

VII edycja GIODO trwa!
     Uczniowie z naszej szkoły wykonali zakładki do książek z logo GIODO i GP2, które zostaną przekazane do Soleckiego Centrum Kultury. Zakładki mają służyć propagowaniu akcji „Twoje dane – twoja sprawa”.
 

GIODO DZIECIOM w Szkole Podstawowej nr 4

7.04.2017r. Koło teatralne naszego gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 4 odwiedziło maluchy z klasy IId i ich wychowawczynię panią Barbarę Galek oraz klasę IIa z wychowawczynią panią Mirosławą Wojciechowską.

Uczniowie GP2, pod opieką pań: Anny Kacperek i Beaty Dąbrowskiej, przeprowadzili pogadankę na temat ochrony danych osobowych w oparciu o filmiki z cyklu „Owce w sieci” pt. „Papla” i „Tajemniczy przyjaciel”. Następnie zostało zaprezentowane przedstawienie, napisane przez uczniów, pt. „Niebezpieczny Jednorożec”. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały filmiki i przedstawienie. Okazało się, że większość drugoklasistów ma swoją komórkę lub korzysta z komputera rodziców i narażonych jest na cyberprzemoc.

Na rozmowy o zagrożeniach związanych z ochroną danych osobowych nigdy nie jest za wcześnie.

Zakładki do książek z hasłem GIODO

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym i wykonali  zakładki do  książek z hasłem GIODO i GP2. Rozwiązanie konkursu nastąpiło podczas podsumowania działań programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Najciekawsze prace zostały przekazane do Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, by uwrażliwiać czytelników na kwestie związane z ochroną danych osobowych.

VII edycja programu „Twoje dane – Twoja sprawa” zakończona

12.05.2017 roku odbyło się podsumowanie działań VII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.  Uczniowie naszej szkoły obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez koordynatora programu panią Annę Kacperek. Wszyscy mieli okazję przypomnieć sobie  akcje przeprowadzone w naszej szkole, a było ich niemało. Rozpoczęło się od przeprowadzenia ankiety na temat słuchalności popularnych stacji radiowych. Ta z pozoru niewinna ankieta ujawniła problem – niepotrzebne ujawnianie danych osobowych. Następnie  jej wyniki zostały przeanalizowane na godzinach wychowawczych oraz na spotkaniach z rodzicami. Na lekcjach informatyki odbyły się zajęcia pt. „.Kto chce ukraść twoje dane?” Na lekcjach z etyki oraz religii uczniowie rozmawiali o odpowiedzialności za słowo i prawdomówności. Zostały przeprowadzone dwa konkursy plastyczne: GIODO w komiksie oraz Zakładki do książek z hasłem GIODO. W styczniu 2017r. uczniowie naszej szkoły obchodzili Dzień Ochrony Danych Osobowych, który został uświetniony przedstawieniem związanym z cyberprzemocą. Koło teatralne odwiedziło Zespół Szkół i Szkołę Podstawową nr 4, aby przybliżyć ideę programu „Twoje dane – Twoja sprawa” oraz uwrażliwić swoich kolegów na problemy związane z ochroną danych. Działania zakończone zostały wizytą w Bibliotece Publicznej i podarowaniem najciekawszych zakładek do książek wykonanych przez uczniów.

Udział naszej szkoły w VII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” sprawił, że uczniowie zostali zapoznani podstawowymi wiadomościami na temat ochrony danych osobowych. Podczas realizacji różnych inicjatyw młodzież zapamiętała informacje o prawie do prywatności i konieczność ochrony swoich danych.