W bieżącym roku szkolnym szkoła przystąpiła do programu GIODO

„Twoje dane – Twoja sprawa.

Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna dla uczniów i nauczycieli”

Kalendarz wydarzeń w ramach Programu „Twoje dane – Twoja sprawa.

Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna dla uczniów i nauczycieli”

Nazwa i adres placówki

Gimnazjum Publiczne nr 2, ul.29 Listopada 7, 86-050 Solec Kujawski

Lp. Datawydarzenia Nazwa wydarzenia Organizator/odpowiedzialny Miejscewydarzenia Uwagi/krótki opis
1. listopad  Przekazanie informacji nauczycielom, uczniom, rodzicom – strona Internetowa szkoły Nauczyciel koordynatorAnna Kacperek szkoła – Przekazanie nauczycielom informacji podczas rady pedagogicznej dotyczących Projektu.– Zapoznanie z materiałami otrzymanymi w czasie konferencji.

–  Wybór tematów przez nauczycieli różnych edukacji.

2.     listopad Przeprowadzenie lekcji na temat danych osobowych i ich ochrony na godzinach wychowawczych Wychowawcy klas szkoła – Prezentacje uczniów i przeprowadzenie ankiet na temat ochrony danych osobowych.– Wykorzystanie materiałów z Konferencji.

 

3. listopad Przygotowanie zakładki Projektu „Twoje dane – twoja sprawa” na stronie internetowej szkoły Agnieszka Sadowska szkoła – Przygotowanie i opublikowanie strony Internetowej projektu, na której umieszczone zostaną wszystkie niezbędne materiały związane z Projektem oraz zagadnienia o podobnej tematyce, prace konkursowe, zadania do wykonania itp. Strona będzie wykorzystywana do dalszych działań.
4.  listopad/grudzień Przeprowadzenie lekcji „Kto chce ukraść nasze dane” Nauczyciele informatykiAgnieszka Sadowska i Emilia Zamorowska

w klasach I i II

Ewelina Gdaniec

Robert Mieszczyński

w klasach III

szkoła – Wykorzystanie materiałów z Konferencji.
5. listopad/grudzień Przeprowadzenie lekcji na godzinach wychowawczych „Mam prawo do prywatności” Nauczyciele wychowawcy szkoła – Wykorzystanie materiałów z Konferencji.
6. grudzień Szkolenie rodziców przeprowadzone przez uczniów podczas zebrań Wychowawcy i uczniowie szkoła – Wykorzystanie prac uczniów przygotowanych wcześniej na godzinę wychowawczą.– Prezentacja wyników ankiety.
7. grudzień Ogłoszenie konkursu plastycznego na komiks, plakat i gazetkę w związku z DODO Bohdan Czapiewski szkoła
8. styczeń Wykonanie pracy graficznej dotyczącej kradzieży tożsamości i ochrony danych osobowych Nauczyciele informatykiAgnieszka Sadowska i Emilia Zamorowska szkoła – Wykorzystanie materiałów z Konferencji.
9. styczeń26.01.2017 Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych:·       Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych,

·       Ekspozycja prac na korytarzach

·       Przeprowadzenie lekcji na religii na temat odpowiedzialności za słowo i prawdomówności

·       Przedstawienie teatralne pt. Cyberprzemoc

Samorząd Uczniowski 

 

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Bohdana Czapiewskiego

 

 

Ewa Kubicka na religii

Anna Wiśniewska na etyce

 

 

Opiekunki koła teatralnego

Beata Dąbrowska i Anna Kacperek

szkoła
10. marzec Prezentacja przedstawienia Koła Teatralnego w SP4 i wybranym przedszkolu Opiekunki koła teatralnegoBeata Dąbrowska i Anna Kacperek SP4Przedszkole – Wykorzystanie  materiałów otrzymanych na Konferencji.
11. marzec Wykonanie zakładek do książek związanych tematycznie z GIODO i przekazanie Bibliotece Publicznej Anna Szafraniec i Anna Kacperek Szkoła/Biblioteka Publiczna – Wykorzystanie  materiałów otrzymanych na Konferencji.– Zamieszczenie informacji promujących GP2
12. kwiecień Podsumowanie działań Nauczyciel koordynatorAnna Kacperek

Opiekunki SU Barbara Michota- Stangreciak i Patrycja Kołpak-Kasperska

Samorząd Uczniowski

– Przygotowanie wspólnie z SU imprezy podsumowującej podejmowane działania. Przygotowanie informacji o realizacji Projektu w lokalnej prasie.

Koordynator Projektu

Anna Kacperek