Historia Gimnazjum Publicznego nr 2

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum Publiczne nr 2 w Solcu Kujawskim

rozpoczęło swoją działalność  1 września 1999 roku. Mieści się w budynku nieistniejącej już

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika przy ulicy 29 Listopada 7.

Uczniowie oprócz tradycyjnych przedmiotów zgłębiają na lekcjach tajniki filozofii, sztuki

i tolerancji, historii najnowszej z elementami wiedzy o społeczeństwie, a także – na

specjalnych zajęciach –dowiadują się o priorytetach i celach integracji europejskiej

i o historii swojego miasta rodzinnego.


Dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 2 mgr Marzenna Kuczkowska

Wicedyrektormgr Katarzyna Bochat

Najważniejsze daty z historii Gimnazjum Publicznego:

 

26.02.1999 – uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzenia 3-letniego gimnazjum

na bazie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy 29 Listopada 7

01.09.1999 – uroczyste otwarcie Gimnazjum Publicznego w Solcu Kujawskim

01.09.1999 – 219 uczniów rozpoczęło naukę w GP

06.2002  – 196 pierwszych absolwentów opuściło mury naszej szkoły

01.09.2006 – zmiana nazwy na Gimnazjum Publiczne nr 2

 

Nasi uczniowie:

 

W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera. My, uczniowie tej szkoły nie jesteśmy gorsi

od naszych rówieśników. Bierzemy udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Słyszy się o naszych wyczynach nie tylko w powiecie, ale i województwie!!!

Absolwenci Gimnazjum Publicznego nr 2 wybierają po gimnazjum naukę w wielu

bydgoskich liceach ogólnokształcących m. in. w Liceum nr 1, Liceum nr 6, Liceum nr 8

oraz Liceum nr 9.