Plan lekcji

Klasa Ia

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 j.angielski j.polski j.rosyjski gr.1 j.rosyjski gr.1 basen
8.50-9.35 j.angielski j.polski g.wychowawcza religia basen
9.40-10.25 historia biologia chemia fizyka historia
10.35-11.20 matematyka matematyka j.angielski matematyka matematyka
11.30-12.15 w-f religia biologia informatyka muzyka
12.30-13.15 w-f geografia j.polski j.polski j.polski
13.25-14.10 Wdż j.rosyjski gr. 2 j.rosyjski gr.2
14.20-15.05 plastyka

Klasa I b

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 matematyka g.wych religia chemia basen
8.50-9.35 j.polski religia j.polski historia basen
9.40-10.25 j.angielski geografia j.angielski j.polski matematyka
10.35-11.20 j.angielski plastyka muzyka j.polski j.niemiecki
11.30-12.15 w-f matematyka wdż fizyka j.polski
12.30-13.15 w-f biologia biologia informatyka
13.25-14.10 j.niemiecki historia
14.20-15.05

Klasa I c

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 j.polski j.angielski w-f j.angielski j.angielski
8.50-9.35 matematyka historia w-f j.angielski matematyka
9.40-10.25 w-f j.polski matematyka chemia j.niem/j.ros
10.35-11.20 w-f j.niem/j.ros religia muzyka fizyka
11.30-12.15 wdż biologia historia biologia j.polski
12.30-13.15 plastyka matematyka geografia j.polski religia
13.25-14.10 j.polski j.angielski informatyka
14.20-15.05 j.angielski

Klasa I d

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 j.polski w-f biologia
8.50-9.35 j.polski geografia w-f chemia religia
9.40-10.25 matematyka basen historia muzyka j.polski
10.35-11.20 historia basen biologia j.niemiecki j.polski
11.30-12.15 j.angielski matematyka j.angielski matematyka j.niemiecki
12.30-13.15 wdż j.polski j.angielski religia matematyka
13.25-14.10 plastyka g.wych fizyka informatyka
14.20-15.05 etyka religia

Klasa IIa

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 geografia w-f g.wych. j.niem./j.ros.
8.50-9.35 j.polski w-f matematyka matematyka j.polski
9.40-10.25 j.polski j.polski fizyka j.angielski j.angielski
10.35-11.20 biologia geografia j.polski j.angielski fizyka
11.30-12.15 matematyka zaj.art. w-f wos chemia
12.30-13.15 historia j.ros./j.niem. w-f informatyka historia
13.25-14.10 religia matematyka j.angielski religia
14.20-15.05 wdż

Klasa II b

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 w-f geografia j.angielski matematyka
8.50-9.35 w-f chemia fizyka biologia
9.40-10.25 matematyka matematyka religia matematyka j.polski
10.35-11.20 j.polski g.wych. j.niemiecki wos historia
11.30-12.15 zaj.art. historia j.polski geografia religia
12.30-13.15 fizyka j.angielski j polski j.niemiecki
13.25-14.10 informatyka j.angielski w-f
14.20-15.05 w-f

Klasa II c

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 matematyka j.polski religia wdż
8.50-9.35 historia biologia geografia geografia chemia
9.40-10.25 w-f religia j.niemiecki j.niemiecki matematyka
10.35-11.20 w-f j.angielski historia fizyka wos
11.30-12.15 j.polski j.angielski j.polski g.wych. informatyka
12.30-13.15 j.angielski matematyka j.polski matematyka j.polski
13.25-14.10 zaj.art. fizyka w-f
14.20-15.05 etyka w-f

Klasa II d

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 historia religia
8.50-9.35 biologia matematyka historia j.angielski j.polski
9.40-10.25 w-f zaj.art. matematyka j.angielski matematyka
10.35-11.20 w-f j.polski geografia matematyka chemia
11.30-12.15 j.polski j.polski w-f j.niemiecki wos
12.30-13.15 g.wych. j.niemiecki w-f fizyka fizyka
13.25-14.10 j.angielski geografia j.polski
14.20-15.05 informatyka j.polski

Klasa IIIa

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 j.polski j.angielski wdż j.polski
8.50-9.35 matematyka j.polski j.polski edb j.niemiecki
9.40-10.25 biologia chemia j.polski historia w-f
10.35-11.20 historia matematyka fizyka matematyka w-f
11.30-12.15 zaj.techniczne j.niem. chemia religia religia
12.30-13.15 zaj.techniczne wos g.wych. geografia zaj.artystyczne
13.25-14.10 w-f &nsbp j.angielski matematyka+ matematyka
14.20-15.05 w-f j.angielski

Klasa III b

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 w-f matematyka j.niemiecki geografia
8.50-9.35 w-f j.angielski religia zaj.techniczne historia
9.40-10.25 j.polski historia w-f zaj.techniczne j.niemiecki
10.35-11.20 j.polski biologia w-f edb religia
11.30-12.15 chemia fizyka g.wych. j.angielski j.polski
12.30-13.15 matematyka edb chemia j.polski matematyka
13.25-14.10 matematyka zaj.art. wos matematyka
14.20-15.05 j polski

Klasa III c

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 wdż j.polski+ fizyka matematyka+ chemia
8.50-9.35 geografia j.polski j.niemiecki matematyka g.wych.
9.40-10.25 chemia j.angielski zaj.tech. matematyka religia
10.35-11.20 matematyka wos zaj.tech. religia historia
11.30-12.15 historia w-f j.polski j.polski matematyka
12.30-13.15 j.polski w-f j.polski j.angielski j.niemiecki
13.25-14.10 w-f edb biologia j.angielski+
14.20-15.05 w-f etyka zaj.art.

Klasa III d

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 matematyka matematyka geografia
8.50-9.35 chemia historia fizyka j.niemiecki edb
9.40-10.25 j.polski j.polski w-f religia historia
10.35-11.20 j.polski chemia w-f biologia matematyka
11.30-12.15 matematyka w-f j.niemiecki j.angielski zaj.art.
12.30-13.15 religia w-f zaj.art. wos zaj.techniczne
13.25-14.10 j.angielski j.polski+ matematyka+
14.20-15.05