Informacje o projekcie „Ćwiczę, uczę się, wygrywam”.

 

ĆWICZĘ, UCZĘ SIĘ, WYGRYWAM

 

 

POKL PRIORYTET IX DZIAŁANIE 9.1 PODDZIAŁANIE 9.1.2

projekt unijny zakończony.

Beneficjentem projektu było
Kujawsko–Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
,
ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz
– placówka akredytowna.

Projekt, realizowany był w latach 2013-2014, skierowany był do 100 gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego i obejmował grupę 1500 uczniów gimnazjów.

Z naszej szkoły w projekcie uczestniczyło 17 uczniów, którzy uczestniczyli                       w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

  • Językowe z języka angielskiego – p. Robert Mieszczyński
  • Sportowe – p. Adam Michalak
  • Informatyczne – p. Emilia Zamorowska
  • Matematyczno-przyrodnicze z matematyki – p. Małgorzata Chomska
  • Warsztaty psychologczne – p. Danuta Jaskólska

Uczniowie byli uczestnikami wszystkich zajęć. Wyrażamy nadzieję, że rezultaty projektu zostały osiągnięte.

Na 30.06.2014 r. planowana jest w KPCEN konferencja podsumowująca realizację projektu, w której udział zapowiedziała dyrektor szkoły Grażyna Wawrzyniak i nauczyciel współpracujący z asystentem projektu Małgorzata Chomska.

 

Prezentacja Projektu „Ćwiczę, uczę się, wygrywam”: <pobierz prezentację PowerPoint>