Gimnazjum Publiczne nr 2 przy ulicy 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim

obejmuje swoim obwodem ulice:

Akacjowa, Barwna, Błękitna, Błonie, Bohaterów Września, Bojowników o Wolność

i Demokrację, Brzozowa, Bukowa, Bydgoska, Cicha, Czereśniowa, Dębowa, Do Wisły,

Dojazd, Dożynkowa, Dworcowa, Garbary, Grabowa, Jagodowa, Jana Pawła II,

Jarzębinowa, Jaśminowa, Jesienna, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa,

Kącik, Kolorowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Letnia, 22 Lipca,

29 Listopada, Łanowa, Łąkowa, Malinowa, Modrzewiowa, Mroźna, Nadborna, Nizinna,

Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Ks. Jana Pelikanta, Piaskowa, Piastów, Plonowa, Pogodna,

Polna, Powstańców, Prosta, Robotnicza, Rolna, Równa, Różana,  Sawickiej, Sienkiewicza,

Siewna, Ks. Skargi, Skośna,Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Srebrna, Św. Stanisława,

Strumykowa, 23 Stycznia, Śnieżna, Średnia, Świerkowa, Targowa, Tęczowa, Ugory,

Ułańska, Unii Europejskiej, Wiejska, Złota, Żeglarska, Żniwna, Żwirki i Wigury, oraz

następujące wsie: Chrośna, Makowiska, Otorowo, Przyłubie, Wypaleniska, Rudy.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski, dla kandydatów spoza obwodu ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

1) wpisanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydata szczególne osiągnięcia aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariatu-20 pkt,

2) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem-20 pkt,

3) inne, niż określone w pkt 1, dodatkowe osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej-20 pkt,

4) niepełnosprawność kandydata-10 pkt,

5) wielodzietność rodziny kandydata-10 pkt (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej dziecko z jego rodzicem)-10 pkt,

7) kandydat został objęty pieczą zastępczą,

8) rodzeństwo kandydata uczy się w gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata lub w zespole szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata-5 pkt,

9) kandydat jest absolwentem szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół wraz z gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata-5 pkt.

 

 

Wersja 1.5.22Gimnazjum Publiczne nr 2 Solec Kujawski
– Styl –
Formatowanie
– Rodzina czcionek –
– Rozmiar czcionki –
Ścieżka:
ID artykułu: 163
Stan Opublikowane
Odsłony 443
Poprawiony 8 razy
Utworzony Niedziela, 13 maja 2012 18:39
Poprawiony Środa, 10 lutego 2016 12:09

Parametry: artykuł

Autor
Inny autor
Poziom dostępu
Data utworzenia calendar
Rozpocznij publikację calendar
Zakończ publikację calendar

Parametry: rozszerzone

Metadane