Informacje dla rodziców

Terminy zebrań z rodzicami:
20.09.2018 r.

18.10.2018 r.
15.11.2018 r. Poinformowanie na piśmie o dostosowaniach na egzaminie

20.12.2018 r. Informacja o grożących ocenach niedostatecznych

28.02.2019 r. informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego
04.04.2019 r. egzamin gimnazjalny
16.05.2019 r. informacja o grożących ocenach niedostatecznych