Wydarzenia z życia szkoły 2017/18

Wigilia
9.11.2018 r. o godzinie 11.11 uczniowie GP2 wraz z nauczycielami odśpiewali hymn narodowy, rozpoczynając uroczyste obchody setnych urodzin naszej Niepodległej. Przedstawienie rozpoczęło się od symbolicznego tańca zaborców podkreślającego dramatyczne dzieje Polski. Po krótkim rysie historycznym przypominającym dążenia Polaków do odzyskania niepodległości, nastąpiła  wspólna zabawa i śpiewanie pieśni patriotycznych. Wspólnie przeżyte chwile na długo pozostaną w naszej pamięci.

Sprawozdanie z wyjazdu edukacyjnego i

do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

30 maja 2018 r. odbył się wyjazd edukacyjny do Muzeum Wojsk Lądowych, w którym uczniowie klasy IIIb wzięli udział w „żywej lekcji historii” na temat „Polskie formacje w okresie walk o odzyskanie przez Polskę niepodległości”.

W trakcie zajęć uczniowie obejrzeli wystawę poświęconą gen. Józefowi Hallerowi i jego żołnierzom. Nieliczni z nas mają wiedzę i świadomość na temat kształtowania się „Błękitnej Armii”, której początki zaczynają się w Murmańsku. Józef Haller popada w konflikt z Józefem Piłsudskim w 1916 r. w trakcie „kryzysu przysięgowego”. Nie zostaje aresztowany i nie jest internowany w Magdeburgu. Związany z Romanem Dmowskim formuje we Francji armię 100 tysięczną, która składa się z Polaków rozproszonych po całym świecie (emigranci dzieci powstańców narodowych i pokolenia zesłańców na Syberię). To on jest współautorem sukcesu wojny polsko – bolszewickiej w latach 1918 – 1921 i jego bohaterem.

W trakcie zajęć uczniowie usłyszeli bardzo dużo ciekawostek na temat realiów i życia ówczesnego żołnierza uzupełnionego pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia walczących Polaków w latach 1914 – 1921.

Za bardzo ciekawą lekcję historii serdecznie dziękujemy p. Jakubowi Miechowieckiemu.

Alina Zubik

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU UPAMIĘTNIAJĄCEGO

100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

WIELCY POLACY NA TRUDNE CZASY – JÓZEF PIŁSUDSKI”

24 maja 2018 r. odbył się szkolny konkurs historyczny pod hasłem „Wielcy Polacy na trudne czasy – Józef Piłsudski”.

Celem konkursu było:

– propagowanie wśród młodzieży współczesnych postaw patriotycznych na przykładzie Józefa Piłsudskiego,

– podnoszenie poziomu wiedzy historycznej,

– popularyzacja tematyki historycznej wśród uczniów,

– kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.

Konkurs składał się z 23 pytań, w którym zadania były otwarte i zamknięte. Uczniowie musieli wykazać się bardzo dużą wiedzą na temat życia i działalności politycznej Marszałka.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów klas drugich i trzecich.

W przygotowaniu uczniów pomocna była prezentacja multimedialna przygotowana przez grupę projektową prowadzoną przez nauczycielkę historii p. Alinę Zubik.

Poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce – Konrad Szneider z klasy IIIa

II miejsce – Zuzanna Szafkowska z klasy z klasy IIIb

III miejsce – Jakub Kowalski z klasy IIIb

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I LAUREATOM

SKŁADAM PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE !!!

Alina Zubik

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU UPAMIĘTNIAJĄCEGO

100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

SZLAKIEM POWSTAŃ NARODOWYCH W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

09 maja 2018 r. odbył się szkolny konkurs historyczny pod hasłem „Szlakiem powstań narodowych w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

Celami konkursu było:

– pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny,

– kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,

– rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach,

– zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.

Konkurs składał się z 21 pytań otwartych i zamkniętych. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą na temat okresu z powstań narodowych i postawą Polaków w okresie rozbiorów państwa polskiego, ale również umiejętnościami z zakresu odczytywania informacji z źródeł pisanych (ikonografia, mapy, teksty) i niepisanych (rozpoznawanie zabytków).

Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce – Michał Karłowski z klasy IIIc

II miejsce – Marcin Lewandowski z klasy IIIa

III miejsce – Bartłomiej Zdanowicz z klasy IIIa

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I LAUREATOM

SKŁADAM PODZIĘKOWANIA I GRATULACJĘ !!!

Alina Zubik

Sprawozdanie z lokalnych uroczystości organizowanych przez Władze Miasta upamiętniających 227 rocznicę Święta Narodowego Trzeciego Maja

Lokalne obchody
„Narodowego Dnia Zwycięstwa”
oraz
„Święta Patrona Miasta Świętego Stanisława”

08 maja 2018 r. z okazji 73 rocznicy zakończenia II wojny światowej uczniowie klasy IIIa wraz z nauczycielką historii p. Aliną Zubik, uczestniczyli w lokalnych uroczystościach upamiętniających 73 rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz Patrona Miasta Świętego Stanisława. Z tej okazji została złożona wiązanka kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Walk i Zwycięstwa oraz odbyła się uroczysta Msza Święta w kościele p/w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, w której uczestniczyli proboszczowie soleckich parafii, przedstawiciele władz lokalnych, delegacje oraz uczniowie soleckich szkół z opiekunami.
Alina Zubik

 

3 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. dyrektor Marzenny Kuczkowskiej oraz nauczycielki historii p. Aliny Zubik i p. Jolanty Szubskiej-Rydel, na zaproszenie Władz Miasta w Solcu Kujawskim bardzo licznie uczestniczyli w obchodach upamiętniających „Święto Narodowe Trzeciego Maja”.

Okazją była 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie.

Uroczystości rozpoczęły się od spotkania uczniów przed budynkiem Urzędu Miata i Gminy w Solcu Kujawskim. Spod urzędu udaliśmy się, wraz z innymi delegacjami, do kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika by uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Kazanie wygłoszone przez proboszcza parafii nawiązywało do chlubnych kart z dziejów historii Polski, tradycji, tożsamości narodowej, a także do przyczyn upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Po nabożeństwie nastąpiło złożenie wiązanki kwiatów przy Pomniku Niepodległości (wszyscy uczniowie naszej szkoły, nie tylko wybrana delegacja, oddała hołd poległym w obronie Ojczyzny).

W obchodach wzięło udział 28 uczniów reprezentujących klasy: IIa, IIb, IIc, IId, IIIa, IIIb.

Bardzo dziękuję za poświęcony czas i postawę patriotyczną.

Alina Zubik

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Od 2011 roku dzień 01 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie, nie jest jednak dniem wolnym od pracy.
01 marca 2018 r. uczniowie klasy IId wraz z nauczycielkami historii p. Aliną Zubik oraz p. Jolantą Szubską-Rydel uczestniczyli w lokalnych uroczystościach upamiętniających bohaterów, którzy zginęli w walce z okupantem sowieckim po zakończeniu II wojny światowej. Z tej okazji zostały złożone wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

Alina Zubik

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

1 MARCA

W marcu 2018 r. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyła się uroczysta akademia, na której uczniowie z klasy IIb i IId (Julia Bodnar, Oliwia Jankowska, Patrycja Kużaj, Magdalena Nowakowska, Julia Przybylska, Julia Tylicka, Łukasz Zawadzki), pod opieką nauczycielki historii p. Aliny Zubik przedstawili historię Witolda Pileckiego ps. „Witold”.

Witold Pilecki w sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do służby w Wojsku Polskim. Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii Prusy, a następnie w 41 Dywizji Piechoty na przedmościu rumuńskim. Pod jego dowództwem, w trakcie prowadzonych walk, ułani zniszczyli 7 niemieckich czołgów oraz 2 nieuzbrojone samoloty. Ostatnie walki jego oddział prowadził jako jednostka partyzancka. Pilecki rozwiązał swój pluton 17 października 1939 r. i przeszedł do konspiracji.

Na początku 1940 r. roku Gestapo aresztowało kilku członków TAP organizacji, w której działał Witold Pilecki, w tym m.in. szefa sztabu Władysława Surmackiego, Tadeusza Chrościckiego oraz szefa służby zdrowia Władysława Deringa, którzy po krótkim pobycie na Pawiaku zostali w połowie 1940 roku wysłani do obozu w Auschwitz. Dzięki informacjom wywiadowczym obóz ten stał się od tego momentu przedmiotem zainteresowania organizacji. Pod koniec sierpnia 1940 roku kierownictwo TAP zwołało naradę omawiającą bieżącą sytuację podczas, której poruszono sprawę obozów koncentracyjnych masowo wówczas zakładanych przez Niemców w okupowanej Polsce. Na zebraniu tym przedstawiono propozycję aby ktoś ze ścisłego kierownictwa przedostał się do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w celu skontaktowania się z uwięzionymi członkami organizacji, zebrania informacji wywiadowczych na temat jego funkcjonowania oraz zorganizowania wewnątrz ruchu oporu. Deklarowanym celem tej akcji było uwolnienie więźniów przez ucieczkę, względnie ich odbicie. W tym czasie niewiele było wiadomo o warunkach panujących w obozie po około trzech miesiącach jego formalnego funkcjonowania (od IV 1940) do czasu przywiezienia do niego pierwszego transportu więźniów.

Do obozu, jako ochotnik, który dał schwytać się w łapance ulicznej, Witold Pilecki trafił w nocy z 21 na 22 września 1940 wraz z tzw. drugim transportem warszawskim. Jako więzień nr 4859 był głównym organizatorem konspiracji w obozie. W zorganizowanej przez niego siatce nazwanej przez niego ZOW (Związek Organizacji Wojskowej) byli między innymi: Stanisław Dubois, Xawery Dunikowski i Bronisław Czech. Pilecki wyznaczył stworzonej przez siebie organizacji następujące cele:

-podtrzymywanie na duchu kolegów,

-przekazywanie współwięźniom wiadomości z zewnątrz obozu,

-potajemne zdobywanie żywności i odzieży oraz jej rozdzielanie,

-przekazywanie wiadomości poza druty KL Auschwitz,

-przygotowanie własnych oddziałów do opanowania obozu podczas ewentualnego zaatakowania go z zewnątrz przez oddziały partyzanckie, z równoczesnym zrzutem broni i siły żywej.

W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 Pilecki wraz z dwoma współwięźniami zdołał uciec z obozu, byli to Jan Redzej i Edward Ciesielski[18]. Wzdłuż toru kolejowego doszli do Soły, a następnie do Wisły, przez którą przepłynęli znalezioną łódką. U księdza w Alwerni dostali posiłek oraz przewodnika. Przez Tyniec, okolice Wieliczki i Puszczę Niepołomicką przedostali się do Bochni i tam ukrywali się u państwa Oborów przy ulicy Sądeckiej. Następnie dotarli do Nowego Wiśnicza, gdzie Witold Pilecki odnalazł prawdziwego Tomasza Serafińskiego. Serafiński skontaktował go z oddziałami AK, którym przedstawił swój plan ataku na obóz w Oświęcimiu. Komenda główna AK dla zbadania sytuacji wysłała w ten rejon latem 1943 roku ppor. Stefana Jasieńskieg, który miał się zapoznać z relacjami Pileckiego. Jednak projekt ataku na obóz nie uzyskał aprobaty dowództwa, ponieważ został uznany za niemożliwy do wykonania lokalnymi siłami podziemia. Sama tylko załoga pilnująca Auschwitz złożona z SS-manów liczyła od 6,5 tys. do 8 tys. Osób. 11 listopada 1943 został awansowany do stopnia rotmistrza. Jednakże zdanie rotmistrza podczas pobytu w obozie było następujące: „Nie prosiliśmy przecież nikogo o jakąkolwiek pomoc, czekaliśmy na rozkaz – zezwolenie wszczęcia akcji samodzielnej lub – zakaz takowej”.

Witold” poświęcał swój czas również na gromadzenie materiałów i spisywanie wspomnień o KL Auschwitz. W czerwcu 1946 Pilecki dowiedział się, że otrzymał rozkaz opuszczenia kraju. Do września unikał kontaktu z wysłanniczką II Korpusu kpt. Jadwigą Mierzejewską. Nie opuścił kraju, bo nie miał zastępcy, któremu mógłby przekazać swoje obowiązki, a żona Maria Pilecka zdecydowanie odmówiła wyjazdu z kraju razem z dziećmi.

15 marca 1948 rotmistrz został skazany na karę śmierci. W drugiej instancji, 3 maja 1948, Najwyższy Sąd Wojskowy wyrok ten utrzymał w mocy. W składzie sędziowskim NSW zasiadali pułkownik Kazimierz Drohomirecki, podpułkownik Roman Kryże, major Leo Hochberg, porucznik Jerzy Kwiatkowski i major Rubin Szwajg. Wyrok wykonano dnia 25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy. Wykonawcą wyroku był Piotr Śmietański zwany „Katem z Mokotowa”.

Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna. Po przeprowadzonych w 2012 r. ekshumacjach i badaniach jednoznacznie ustalono, że został pochowany w kwaterze na Łączce, gdzie potajemnie chowano ofiary UB, by pamięć w Polsce po nich zginęła. Oprócz zbiorowej mogiły w kwaterze na Łączce istnieje rodzinny grób symboliczny.

W trakcie uroczystości uczniowie klas drugich i wybranych klas trzecich zostali zapoznani z biografią Witolda Pileckiego. Śledząc jego losy i analizując życiorys mieli zrozumieć ideę Święta Żołnierzy Niezłomnych i odpowiedzieć sobie na proste pytanie: „Czy ten ochotnik obozu Auschitz, który miał rodzinę i plany na przyszłość Wolnej i Niepodległej Polski, zasłużył na śmierć”?

W akademii zostały wykorzystane fragmenty filmu dokumentalnego pt: „Witold”, materiały z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy oraz muzyka szwedzkiego zespołu „Sabaton” i rapera Tadka.

Młodzież naszego gimnazjum po raz kolejny uczestniczyła w „żywej lekcji historii” i za wykazanie się patriotyczną postawą serdecznie dziękuję!!!

Alina Zubik

 

Sprawozdanie z konkursu „Anatomia nie gryzie!”

Dnia 8 V w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbył się finał II edycji konkursu anatomicznego „Anatomia nie gryzie!”. Z 32 uczestników, biorących udział w eliminacjach, wybrano dziewiątkę która podeszła do przygotowanych wcześniej zadań na etapie finałowym.

Uczestnicy podzieleni zostali na 3 grupy: serc (Łukasz Zawadzki, Julia Bodnar i Fabian Popielewski), mózgów (Jakub Dariusz Kowalski, Mikołaj Kwieciński i Oliwier Szortyka) i nerek (Wiktoria Jankowska, Piotr Galek i Piotr Barnigiel). W jury zasiedli: pani dyrektor Marzenna Kuczkowska, nauczyciel biologii Anna Wiśniewska  oraz realizujący indywidualny program nauczania z biologii – Sara Marszałek i Michał Karłowski. Zacięta rywalizacja sprawdziła wiedzę uczestników odnośnie wszystkich układów, z których składa się ludzki organizm – od pokarmowego, przez kostny, do krwionośnego. Całość zmagań zwieńczył quiz anatomiczny z różnorodnymi pytaniami dotyczącymi ludzkiego organizmu. Najlepsza okazała się drużyna nerek, na drugim miejscu znalazła się drużyna mózgów, a na trzecim, serc. Na zakończenie organizatorzy: Sara Marszałek, Oliwia Wasilewska, Maxym Marciniak i Michał Karłowski, wraz z opiekunem Anną Wiśniewską, wręczyli dyplomy i nagrody dla uczestników i zrobili pamiątkowe zdjęcie.

Konkurs można uznać za udany; uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę, a organizatorzy zdobyli nowe umiejętności (takie, jak występowanie publicznie). Szkodatylko, żewszyscyniezajęli I miejsca…

 

 

„Prymus Pomorza i Kujaw”

W marcu 2017 odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych najlepszym stypendystom z gimnazjów przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Listy gratulacyjne w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu odebrali: Zofia Guździoł z klasy 3A, Sara Marszałek z klasy 2C i Michał Karłowski z klasy 2C. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Anna Wiśniewska.

 

 

Konkurs ekologiczny „Ziemia jest tylko jedna”

W kwietniu z okazji Międzynarodowego  Dnia Matki Ziemi jak co roku odbył się konkurs ekologiczny  „Ziemia jest tylko jedna” dla uczniów klas I – III.

Pierwsze miejsce wśród uczniów poszczególnych klas otrzymali:

Julia Kałamarska z klasy IB

Michał Karłowski i Sara Marszałek z klasy IIC

Angelika Wesołowska z klasy IIIC

 

 

Spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy

Uczniowie klasy IIIC pod opieką p. Anny Wiśniewskiej uczestniczyli w  spotkaniu przygotowanym przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na temat Gminnego Programu Rewitalizacji. Pani wiceburmistrz Barbara Białkowska zapytała solecką młodzież jak widzą nasze miasto za kilka lat, gdzie i jak chcieliby spędzać czas.

„Anatomia nie gryzie”

W ramach projektu edukacyjnego w maju odbył się II etap międzyszkolnego konkursu anatomicznego „Anatomia nie gryzie”. W konkursie wzięli udział uczniowie ZS i GP2. Celem konkursu było poszerzenie własnej wiedzy i umiejętności oraz podzieleniu  się nimi ze społecznością szkolną. Finaliści konkursu zostali podzieleni losowo na trzy drużyny, w każdej  zasiadał uczeń z szkoły podstawowej i gimnazjum ZS oraz uczeń z GP2. W ramach dobrej współpracy wszyscy dobrze się bawili i rywalizowali o zajęcie jak najwyższego miejsca. W jury konkursu zasiadła pani wicedyrektor Katarzyna Bochat, p. Joanna Kocikowska nauczyciel biologii ZS i p. Anna Wiśniewska nauczyciel biologii GP2 i opiekun projektu edukacyjnego.

Konkurs przygotowali uczniowie klasy 2C: Michał Karłowski, Sara Marszałek, Oliwie Wasilewska, Piotr Barnigiel, Zuzanna Niewiadomska, Szymon Gralak. Największą satysfakcją dla grupy projektowej okazał się moment po konkursie, kiedy po opadnięciu emocji na spotkaniu cieszyli się „swoim drobnym triumfem” J

 

Sprawozdanie z III modułu

Spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych

11 maja 2018 roku w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych – PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ panem Mariuszem Zamorowskim oraz z SEKRETARZEM MIASTA I GMINY panią Magdaleną Rudną – Plewa. Na spotkanie przyszli wybrani uczniowie (2-3 osoby) z każdej klasy. Celem spotkania było zaznajomienie się z obszarami działań samorządu i dowiedzenie się, co władza lokalna robi na rzecz swoich najmłodszych obywateli.

Na samym początku Uczennice – Patrycja Kużaj i Kinga Najzer – poinformowały, że spotkanie związane jest z naszym członkostwem w Unicef i realizacją modułu poświęconego ogólnopolskiemu programowi UNICEF – MIASTO PRZYJAZNE DZIECIOM.

Zaproszeni goście poinformowali przybyłych, że w przeszłości zaprosili uczniów na posiedzenie rady i pytali o sugestie, co młodzież chciałaby, żeby w naszym mieście się znalazło. Przytoczyli propozycje dzieci i powiedzieli, że już część tych pomysłów jest realizowana. Szczegółowo opowiedzieli także o najbliższych planach rozbudowy miasta, o tym, co będzie zmodernizowane. W następnej części to uczniowie zadawali pytania – było ich mnóstwo – od pytań o budżet po obiekty sportowe, siłownie na powietrzu czy kawiarnie, place zabaw i drogi osiedlowe. Na większość pytań uczniowie otrzymali satysfakcjonujące ich odpowiedzi. Na koniec wręczone zostały podziękowania za udział w spotkaniu i wyjaśnienie wielu ciekawych kwestii dotyczących przyszłości młodzieży w naszym mieście. Uczniowie spotkanie uznali za bardzo interesujące i zgodnie stwierdzili, że trzeba je będzie powtórzyć.

Patrycja Kołpak – Kasperska

Spotkanie literackie w bibliotece szkolnej GP2

 

Zgodnie z tradycją biblioteki szkolnej GP2 zaprosiliśmy uczniów wszystkich soleckich szkół do udziału w  konkursie literackim „Walentynkowe pisanie 2018”

Konkurs polegał na napisaniu utworu epickiego lub lirycznego tematycznie związanego ze świętem zakochanych.

W pracach jury uczestniczyły: p. Beata Dąbrowska i  p. Barbara Kowalska.

 

Wyniki konkursu:

 

W kategorii poezja:

 

1 miejsce- Kamil Zając SP 1 kl. VI a

 

Wyróżnienia:

Oliwia Sudolska SP4 kl. VII e

Michał Konopa SP 1 gimnazjum

 

W kategorii proza:

 

1 miejsce – Julia Kałamarska GP 2 kl. II b

2 miejsce –  Adrianna Walczak GP2 kl. III a

3 miejsce – Nadia Frątczak SP 4 kl. VII e

               – Mateusz Zboracki SP4 kl. VII b

 

Wyróżnienie;

Małgorzata Kołodyńska SP1 kl. IV b

Aleksandra Wierzbowska SP4 kl. VII e

 

Uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów
w twórczej pracy literackiej.

 

Laureaci konkursu „Walentynkowe pisanie 2018” oraz miłośnicy poezji  mieli przyjemność spotkać się z poetką panią Grażyną Rochną-Woźniak.

 

Pani Grażyna po wręczeniu autorom najlepszych prac pamiątkowych dyplomów i nagród książkowych podzieliła  się refleksjami na temat swojego dorobku literackiego, deklamowała również swoje wiersze. Poetka prezentowała także materiały ze swojego prywatnego archiwum, dokumentujące przebieg jej kariery literackiej, niektóre z nich można było zobaczyć na przygotowanej w bibliotece szkolnej wystawie.

Spotkanie zorganizowane w bibliotece szkolnej  poprowadzili: Julia Bodnar
i Julia Tylicka oraz Łukasz Zawadzki z klasy III d.

Serdeczne podziękowania składamy paniom: Joannie Gliszczyńskiej-Klimczak
i Anecie Kałamarskiej za rozpropagowanie konkursu i zachęcenie do udziału
w nim uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4.

 

Emocje wyzwolone podczas spotkania pozwolą uczniom na wiarę w siebie
i otwartość wobec drugiego człowieka i zachęcą do podejmowania kolejnych wyzwań literackich.

 

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca w naszej szkole obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Samorząd Uczniowski przygotował atrakcje, by dzień miło zapisał się w pamięci uczniów. Od rana uczniowie przygotowywali GAIK WIOSENNY – przystrajali gałązki sosny wymyślonymi przez siebie ozdobami. W konkurencji tej w klasach drugich zwyciężyła kl. II c, w trzecich – III c. Następnym pysznym zadaniem był TALERZ WIOSENNY – zadaniem uczniów było przygotowanie smacznych potraw z wiosennych produktów. W tej konkurencji młodzież popisała się niesamowitą wyobraźnią przystrajając dania. Na talerzach można było zobaczyć sałatki owocowe, sałatki warzywne, koktajle, faszerowane jajka, słodkie desery, musy, kanapeczki – było smacznie i kolorowo. I tutaj znów prym wiodła kl. II c wraz z kl. II a, a wśród trzecich klas na pierwszym miejscu znalazły się – kl. III a i III c. Zwycięzcom gratulujemy!!! Wisienką na torcie było karaoke – uczniowie śpiewali i tańczyli, a jak wiadomo – muzyka łagodzi obyczaje, więc uśmiechnięci rozeszli się do domów.

Ten dzień na pewno będziemy miło wspominać.

Dzień Kobiet w GP2

8 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kobiet. Tego dnia odwiedziła nas mistrzyni fryzjerstwa – Pani Agnieszka Zaremba – Konopa. Przeprowadziła prelekcje na temat tajników posiadania zdrowych włosów, opowiedziała, jak o nie dbać, jak suszyć, czego unikać. Dla lepszego zobrazowania słów – przedstawiła prezentację multimedialną. Prelekcję poprzedziło wręczenie kwiatów i drobnego upominku Pani Dyrektor. M. Kuczkowskiej. W tym samym czasie, jedna z pań uczesała dwie chętne dziewczynki – efekt był zachwycający! Po zakończonym wykładzie ogłosiliśmy zwyciężczynię przeprowadzonego wcześniej konkursu na Dziewczynę NAJ z naszej szkoły, została nią Julia Przybylska z kl. III b. Nieoczekiwanie, w nagrodę, Pani A. Zaremba – Konopa zaproponowała Julii zabieg regeneracji włosów w jednym ze swoich Salonów ZAREMBA. Na koniec kolejny element zaskoczenia – pizza zafundowana przez pizzerię Twoje Smaki – Dziewczyny były zachwycone, a pizzerii dziękujemy za to, że wspiera nasze działania od lat!

Równolegle odbywał się konkurs, w którym brali chłopcy z największym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Polegał on na przebraniu się i wystylizowaniu „na dziewczynę” – zwycięzcą został Dawid Sadowski z kl. III b. Dzień należał do bardzo udanych! A nad wszystkim czuwały opiekunki SU – Patrycja Kołpak – Kasperska i Aleksandra Anuszkiewicz.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Solcu Kujawskim

 

Styczniowe roczne w kalendarzu Solca  Kujawskiego to już tradycja. Z tej okazji 24 stycznia 2018 r.w GP nr 2 odbył się I etap Międzyszkolnego konkursu wiedzy o Solcu Kujawskim na zaproszenieprzedstawicieli Muzeum Solca Kujawskiego im. ks. Przemysła. Konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością. Pomocne w przygotowaniu były lekcje poprowadzone w siedzibie muzeum przez p. Łukasza Wojteckiego oraz na zabytkowym cmentarzu i w kościele p/w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika przygotowane przez dyrektora muzeum p. Rafała Kubiaka.

07 marca 2018 r. w siedzibie muzeum Solca Kujawskiego odbył się finał konkursu wiedzy o historii Solca Kujawskiego. Do ostatniego etapu awansowało łącznie 20 uczniów reprezentujących soleckie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe: Szkoły Podstawowej nr. 4, Szkoły Podstawowej nr. 1, Gimnazjum Publicznego nr 2 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Finaliści zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi dziejów naszego miasta od czasów średniowiecza do współczesności.

21 marca 2018 r. w Muzeum Solca nastąpiło otwarcie wystawy czasowej pt. „Pozytyw. Koło fotograficzne przy KZNS Solec Kujawski”. Podczas otwarcia wystawy miała też miejsce uroczystość wręczenia nagród dla laureatów konkursu wiedzy o Solcu Kujawskim dla uczniów soleckich szkół. Nagrody wręczyły osoby odpowiedzialne za organizację konkursu – p. Małgorzata Fiałkowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, p. Łukasz Wojtecki oraz dyrektor Rafał Kubiak z Muzeum Solca Kujawskiego im. Księcia Przemysła.

Uczniowie naszego gimnazjum i tym razem nie zawiedli.

I miejsce zajął Michał Karłowski  z klasy IIIc, a III miejsce Stanisław Guździoł z klasy IIb.

Za gościnność, atmosferę oraz nagrody dziękują uczniowie oraz nauczycielka historii Alina Zubik.

 

Alina Zubik

SPRAWOZDANIE Z APELU PODSUMOWUJĄCEGO I SEMESTR 2017/2018

Dnia 22 I 2018, w naszej szkole odbył się apel, podczas którego Samorząd Uczniowski pod opieką p. Patrycji Kołpak – Kasperskiej oraz p. dyrektor Marzenna Kuczkowska podsumowali I semestr nauki w Gimnazjum Publicznym nr 2.

Uczniowie gromadzili się dwukrotnie: drugoklasiści na szóstej lekcji, a trzecioklasiści na piątej godzinie. Obydwa apele poprowadziły uczennice klasy III B – Patrycja Kużaj i Kinga Najzer. Podczas naszych spotkań głos zabrała pani dyrektor Marzenna Kuczkowska, która podsumowała wyniki edukacyjne naszej placówki. Przedmiotowcy z kolei wręczyli nagrody i wyróżnienia za szkolne konkursy odbywające się w I semestrze. Na koniec obejrzeliśmy prezentację, dzięki której przypomnieliśmy sobie, co przygotował Samorząd Uczniowski w I półroczu. Poznaliśmy również dwa najlepsze filmy o tolerancji, które nakręciły klasy III B i III D.

Wydaje mi się, że apele, które zachęcają nas do refleksji nad sobą są potrzebne; dodają one siły wytrwałym, a tych nieco słabszych zachęcają do cięższej pracy.

Michał Karłowski

Sekretarz SU

Patrycja Kołpak – Kasperska

Opiekun SU

Sprawozdanie z WARSZTATÓW ŚWIĄTECZNYCH

15 grudnia w naszej szkole zorganizowane były warsztaty świąteczne, podczas których wybrani uczniowie tworzyli piękne ozdoby bożonarodzeniowe. Pracy towarzyszyła muzyka, która wprowadzała świąteczną atmosferę. Wszystkie prace zostały przeznaczone na kiermasz odbywający się w szkole podczas zebrań z rodzicami.

Anna Szafraniec

Patrycja Kołpak-Kasperską

JASEŁKA

Sprawozdanie z DNIA ŚWIĄTECZNEGO w GP2

Dnia 21 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Świątecznego. Uczniowie przebierali się za renifery, bałwany, Mikołajów i śpiochów. W tych strojach byli fotografowani – można było zrobić sobie zdjęcie indywidualne lub grupowe. Ci, co byli przebrani, byli zwolnieni z odpowiedzi i niezapowiedzianych sprawdzianów. Cały dzień na korytarzu podczas przerw uczniowie mogli popisać się swoim talentem tanecznym. Na długiej przerwie dołączyła do nas Pani Dyrektor i chętni nauczyciele. Wspólnie śpiewaliśmy i tańczyliśmy do piosenek świątecznych.

Dzień ten na pewno wprowadził nas w świątecznych klimat. Uczniowie byli zadowoleni z tego, co przygotował im Samorząd Uczniowski.

Patrycja Kołpak – Kasperska

V FALA TWÓRCZOŚCI GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 2 W SOLCU KUJAWSKIM

„ WISŁA KREATORKĄ ŻYCIA SOLCA KUJAWSKIEGO”

                   22 listopada 2017 r. w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Solcu Kujawskim odbyła się V Fala Twórczości pod hasłem „WISŁA KREATORKĄ ŻYCIA SOLCA KUJAWSKIEGO”. Fale twórczości są kontynuacją dziesięciu sesji popularnonaukowych, a zatem stanowią tradycję szkoły.

Zarówno patriotyzm lokalny, własne zainteresowania historią i geografią miasta,   a przede wszystkim Rok 2017 ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły skłoniły młodych Solecczan do zgłębienia wiedzy o rzece, nad którą mieszkamy i żyjemy. Analiza źródeł historycznych; cenne wskazówki i materiały przekazane przez  Muzeum Solca im. Księcia Przemysła, Urząd Miasta i Gminy oraz nauczyciela geografii;  literatura i artykuły naukowe z zakresu geografii osadnictwa, hydrologii ogólnej, a przede wszystkim praca finalisty Olimpiady Geograficznej 2016r.- absolwenta naszego gimnazjum posłużyły do stworzenia V FALI TWÓRCZOŚCI.

Autorami projektu są uczniowie Klubu Młodego Historyka GP 2 we współpracy     z Kołem Teatralnym i sojusznikami pod opieką nauczycieli: Jolanty Szubskiej-Rydel, Anny Kacperek, Beaty Dąbrowskiej i Aliny Zubik.

Wiślana fala twórczości to nastrojowe spotkanie dwóch grup ekspertów: historyków i geografów . Eksperci poprowadzili widzów szlakiem dolnej Wisły w okolicach nam najbliższych, a ich głównym celem było przekonanie odbiorców, że Wisła jest kreatorką życia Solca Kujawskiego. Wędrówce towarzyszyła i ton nadawała oczywiście aktorka-Wisła.

Przy bogatej w materiał źródłowy i fotograficzny prezentacji komputerowej uczniowie przekazali cenne informacje o historii osadnictwa w Solcu od czasów najdawniejszych po wiek XX. Poruszyli takie zagadnienia, jak m.in.: handel wiślany, stosunki polsko-krzyżackie, flisacy na Wiśle, pruska regulacja rzeki, przemysł drzewny czy powodzie. Aktorzy koła teatralnego z wielkim profesjonalizmem przedstawili sztukę- „ Przed potopem, czyli o sprowadzeniu Olędrów do Przyłubia” na podstawie autorskiego scenariusza Dyrektora Muzeum Solca. Natomiast dziennikarze-geografowie w formie Wisłoexpressu i krótkich autorskich filmów znad Wisły zaprezentowali wiadomości na temat położenia Solca Kujawskiego w Dolinie Dolnej Wisły, struktury przestrzennej miasta, środowiska przyrodniczego, roli Wisły w życiu miasta i planów zagospodarowania.

Ogromnej dawce wiedzy towarzyszyła piękna muzyka, m.in.: utwór „Wspomnienie” wykonany przez ucznia klasy II na wiolonczeli, piosenki- „Płynie Wisła płynie…” i „Parostatkiem”, fragment opery Stanisława Moniuszki „Flis ”czy muzyka Krzesimira Dębskiego z filmu „Stara Baśń”. Nie zabrakło również poezji- wysłuchaliśmy recytacji wiersza Jana Sabiniarza- „Mała Ojczyzna jest jak rzeka” oraz fragmentu utworu Sebastiana Klonowica- „Flis”.

Wiślana Fala dosłownie przepłynęła przez Gimnazjum Nr 2, a świadectwem tego była okolicznościowa sceneria- rzeka przebiegająca przez środek sali oraz eksperci, aktorzy występujący nad jej brzegiem. Całości smaku dodawały piękne kostiumy zdobyte dzięki uprzejmości Opery Nova w Bydgoszczy oraz stroje wykonane przez uczniów i ich rodziców.

Symboliczne było również zakończenie- uczniowie zbudowali most łączący dwa brzegi Wisły: Solec Kujawski z Czarnowem przekonując zebranych gości, że Dolna Wisła stanowi integralną część krajobrazu  miasta i gminy Solec Kujawski. Liczne argumenty historyków i geografów nasunęły wnioski:

  1. Związek Wisły z Solcem Kujawskim widoczny jest w położeniu miasta na lewym brzegu, jego powstaniu przy skrzyżowaniu szlaków handlowych, jak i w samej nazwie miasta.
  2. Położenie miasta względem rzeki określa się jako dolinodenne, na pierwszej terasie nadzalewowej.

3.Wisła jako główny szlak transportowy odegrała istotną rolę w rozwoju handlu wiślanego.

4.Wisła stała się naturalnym zabezpieczeniem granicznym dla miasta.

5.Zmiany w środowisku doliny rzecznej przyniosło osadnictwo olęderskie, w XVI i XVII w.

6.Rozkwit gospodarczy miasta nastąpił w czasach zaboru pruskiego, w drugiej połowie XIX wieku., kiedy dzięki rzece rozwijał się przemysł drzewny.

7.Zasadnicze zmiany w układzie rzeki  przyniosły w połowie XIX w. pruskie prace regulacyjne.

8 Rozwój transportu drogowego i kolejowego w Solcu Kujawskim spowodował zmianę funkcji transportowej i handlowej rzeki Wisły na rekreacyjne, kulturalne, przemysłowe.

10.Nadal odnotowywane liczne powodzie i lokalne podtopienia w rejonie miasta świadczą  o konieczności dalszych prac regulacyjnych.

  1. Położenie geograficzne Solca Kujawskiego w obszarze chronionym Doliny Dolnej Wisły wymaga właściwego doboru przedsięwzięć.
  2. Potwierdzenia i dodatkowych badań wymaga kwestia przesuwania się koryta Wisły i zmiana położenia miasta względem rzeki.

Gimnazjaliści podkreślili, iż ważne jest, by rzeka Wisła, tak bliska miastu historycznie i geograficznie,

kulturowo i gospodarczo, pozostała jego częścią i jego pięknem dla przyszłych pokoleń.

Jolanta Szubska-Rydel

ANDRZEJKI

24 listopada 2017 r. wychowawczynie świetlicy szkolnej wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizowały dla uczniów naszej szkoły wróżby andrzejkowe.

W „komnacie tajemnic” panowała czarująca atmosfera… – przy palących się

świecach i zapachu kadzidełek oraz muzyce, można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy: między innymi – kim będę w przyszłości, czy wyjdę za mąż/ożenię się, jakie będzie imię mojej przyszłej wybranki/wybranka, ile będę miała dzieci, itp. Można było również zakupić losy, które zwalniały z odpowiedzi czy też gwarantowały słodką niespodziankę. Wróżący naprawdę wyglądali CZARUJĄCO… Dzięki wcześniej przygotowanym dekoracjom, palącym się świecom i kadzidełkom – panował niepowtarzalny nastrój.

Uczniowie wraz z wychowawcami bawili się wyśmienicie. Wrażeniom nie było końca… a odpowiedzialnymi za te wrażenia były –

Patrycja Kołpak – Kasperska i Aleksandra Anuszkiewicz.

OTWARCIE WYSTAWY CZASOWEJ

 

17 listopada 2017r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielką historii p.Aliną Zubik, uczestniczyli w otwarciu wystawy czasowej w Muzeum im. ks. Przemysła pt: „Stanisław Kasa 1947 – 1992”.

W 25. rocznicę śmierci i jednocześnie 70 lat od urodzin, została przypomniana postać Stanisława Kasy. W prawie wszystkich poświęconych mu wspomnieniach pojawił się zwrot „niespełniony talent”.

Bohater wystawy zdobył tytuły Młodzieżowego Indywidualnego Mistrza Polski, Drużynowego Mistrza Polski, Mistrza Polski Par Klubowych, był reprezentantem Polski, zwyciężał lub był w czołówce wielu turniejów, przez wiele lat był podstawowym zawodnikiem bydgoskiej Polonii.

W historii soleckiego sportu nie było bardziej znanego zawodnika.

 

Alina Zubik

AKADEMIA Z OKAZJI

NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

            W dniu 10 listopada 2017 r., jak co roku, Gimnazjum Publiczne nr 2 uczciło 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości .

Z inicjatywy nauczycielek: historii – p. Aliny Zubik i  j. polskiego – p. Ewy Michalak cała społeczność uczniowska wzięła udział  w ciekawej lekcji historii przygotowanej przez uczniów klasy 3b i 3c.  Koncepcja tegorocznego przedstawienia opierała się na prezentacji multimedialnej oraz  montażu słowno- muzycznym, które przedstawiały fakty  z burzliwej historii naszego kraju. Na początek młodzież usłyszała utwór Marka Grechuty pt.”Ojczyzna”, któremu towarzyszyły slajdy ukazujące piękno polskich krajobrazów, naszego ojczystego języka, symbole narodowe, czyli to, co powinno napawać każdego Polaka dumą.  Informacje dotyczące walki o niepodległość przeplatały się z recytacjami utworów  znanych polskich poetów – W. Bełzy, W. Broniewskiego czy J. Kofty. Niewątpliwą atrakcją było patriotyczne karaoke, młodzież w podniosłej atmosferze miała okazję zaśpiewać „Rotę” M. Konopnickiej , „Warszawiankę” czy piosenkę finałową- utwór zespołu „Chłopcy z Placu Broni” pt. „Wolność”.

O oprawę plastyczną zadbali uczniowie wymienionych klas trzecich.

Podsumowaniem było wystąpienie p. dyrektor Marzenny Kuczkowskiej, która podziękowała za wzorową postawę patriotyczną, podkreśliła znaczenie i wagę znajomości faktów historycznych oraz kultywowania tradycji patriotycznych.

      Alina Zubik

                                                                                              Ewa Michalak

UDZIAŁ W LOKALNYCH UROCZYSTOŚCIACH

Z OKAZJI 99. ROCZNICY

NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

 

11 listopada 2017r. bardzo licznie zgromadzona młodzież naszego gimnazjum wraz z nauczycielkami historii p. Aliną Zubik oraz p. Jolantą Szubską – Rydel, na zaproszenie władz miasta Solca Kujawskiego wzięła udział w lokalnych uroczystościach upamiętniających 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W ramach obchodów zostały złożone wiązanki kwiatów pod pomnikiem Niepodległości oraz Powstańców Wielkopolskich.

Młodzież naszego gimnazjum po raz kolejny pokazała wzorową postawę patriotyczną uczestnicząc w żywej lekcji historii. Oddała hołd naszym przodkom, którzy oddali życie za Ojczyznę.

 

30 października – Dzień Spódnicy

 

30 października obchodzimy Dzień Spódnicy. Badania archeologiczne wykazały, że pierwsze ubrania przypominające spódnice, były znane już kilka tysięcy lat przed naszą erą. Były wykonywane głównie z trzciny lub ze słomy i nosili je również mężczyźni. W naszej szkole również nie zabrakło odważnych chłopaków, który tego dnia ubrali spódniczki.Większość z nas na co dzień wybiera spodnie, jednak Światowy Dzień Spódnicy, zwany też dniem kobiecości, stanowił doskonałą okazję, żeby wyglądać inaczej niż zwykle. Osoby, które miały ją na sobie, były zwolnione z odpowiedzi i niezapowiedzianego sprawdzianu.

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DRUGIEGO ŚNIADANIA

 

7 listopada 2016 roku w Gimnazjum Publicznym nr 2 przebiegał pod hasłem „Jem drugie śniadanie”, z racji przypadającego 8 listopada Międzynarodowego Dnia Drugiego Śniadania. Impreza ta odbyła się również w ramach 8 edycji ogólnopolskiego programu „Żyj smacznie i zdrowo” oraz programu edukacyjnego „Lubella inspiruje i edukuje”, do których to nasza szkoła zgłosiła swój udział.

W programie edukacyjnym promującym zdrowe odżywianie bierzemy udział po raz czwarty.

Celem programu jest propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej dobrych nawyków związanych z prawidłową dietą, komponowaną w oparciu o produkty zbożowe, warzywa i owoce; zaznajomienie uczestników programu z zasadami zdrowego odżywiania oraz zwrócenie uwagi rodziców jaki wpływ ma dieta na zdrowie dziecka.

W ramach naszej szkolnej imprezy, uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej, ustrojonej w plakaty promujące zdrowe odżywianie, mogli zjeść przygotowane przez uczniów z koła technicznego, przepyszne, kolorowe, zdrowe, wieloziarniste bułeczki serwowane z herbatą. Całą imprezę zorganizowały Anna Wiśniewska i Anna Szafraniec, które są koordynatorkami 8 edycji programu „Żyj smacznie i zdrowo” w  Gimnazjum Publicznym nr 2 w Solcu Kujawskim .

Organizatorzy

Anna Wiśniewska

Anna Szafraniec

 

Z życia Gimnazjum Publicznego nr 2

Samorząd Uczniowski – We wrześniu i październiku odbyły się wybory opiekuna oraz władz Samorządu Uczniowskiego. Wszystko przebiegło zgodnie
z procedurami wyborczymi. Opiekę nad  uczniami objęły: Patrycja Kołpak – Kasperska oraz Aleksandra Anuszkiewicz, a przewodniczącą SU została Oliwia Jankowska, wiceprzewodniczącą – Patrycja Kużaj oraz sekretarzem – Weronika Pioterek. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy! 13 października, podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przedstawiciele SU złożyli serdeczne życzenia Pani Dyrektor, Nauczycielom oraz Pracownikom administracji, wręczając drobne upominki oraz słodycze.

Dzień Chłopaka – 30 września obchodzony jest jako Dzień Chłopaka. W naszej szkole uczciliśmy go w piątek 29 września. Każdą klasę odwiedziły przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Julia Matusiak i Julia Mezer- Żubkowska lub Martyna Chojnacka i Monika Machowska z koszem słodyczy opatrzonych życiowymi cytatami wybranymi przez opiekunkę SU –
Patrycję Kołpak-Kasperską.

Cukierki bardzo smakowały chłopakom, osłodziły szkolne życie, a życiowe cytaty stały się światłem na krętych drogach szkolnego życia

 

„Zdrowe poniedziałki” i Słodkie piątki” – wzorem poprzednich lat, koło techniczne prowadzone przez Annę Szafraniec rozpoczęło akcję przygotowywania w poniedziałki przepysznych, zdrowych kanapek lub sałatek, a w piątki smakowitych wypieków. Na początek zaserwowano smaczne francuskie rogale, którymi członkowie koła obdarowali wszystkich pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Październik  – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych –  w tym roku przebiegał  pod hasłem „Książka nas łączy”.

Biblioteka szkolna  zaproponowała uczniom wszystkich klas szereg działań przybliżających święto i  promujących czytelnictwo.

Na szkolnych korytarzach pojawiły się gazetki przybliżające tematykę
i pochodzenie święta. Odbywały się  konkursy związane tematycznie
z biblioteką i książką. Między innymi zaprosiliśmy uczniów do udziału
w konkursie „Z ksiażką na fotografii”, którego celem głównym było ukazanie świata związanego z książką i czytaniem. Autorami ciekawych zdjęć
i zwycięzcami konkursu okazali się uczniowie:

1 miejsce –Magdalena Nowakowska z kl. III b (na fotografii ona i jej zasłuchany
w lekturze i czytający czworonożny przyjaciel) oraz Stasiu Guździoł z kl. II b (fotografia książki „Zatopiony w wodzie”, w tle wody Wisły).

2 miejsce – Adrianna Walczak z kl. III a oraz Konrad Bednarek z kl. II b

3 miejsce – Wiktoria Sikorowska z ZSOiZ (1 klasa liceum)

 

W bibliotece przygotowana została wystawa „Z historii konkursów bibliotecznych”, ukazująca prace uczniów – laureatów licznych konkursów bibliotecznych organizowanych w latach 1999 -2017, czyli od początku istnienia gimnazjum.

Wśród eksponatów można było zobaczyć prace literackie tworzone  na konkursy „Walentynkowe pisanie”, Ludzie listy piszą”, Solec w twórczości uczniów”, prace plastyczne wykonane na konkurs „Exlibris, czyli znak własnościowy książki”, „Plakat patriotyczny, wiele plakatów i albumów prezentujących życie
i twórczość znanych postaci z literatury, sztuki, muzyki, a także plakaty reklamujące książkę i czytelnictwo. Na wystawie były też maski teatralne, zakładki do książek, projekty okładek książek, fotografie.

Wystawa ukazała pewien etap w historii edukacji, który już wkrótce  zostanie zamknięty.

Jak co roku przygotowaliśmy również konkurs dla uczniów   klas drugich „Bibliolada 2017” związany z umiejętnością wyszukiwania i przetwarzania informacji.

Uczniowie klas drugich otrzymali kilka zadań, które poprzedziły finał „Bibliolady”.

 

Były to:

 

– wybranie fragmentu książki młodzieżowej do głośnego 3 – minutowego odczytania podczas  Bibliolady – (klasa zyskiwała  punkty za sposób odczytania, ekspresję, podział na role, rekwizyty, stroje);

– rozwiązanie quizu  (klasa zdobywała punkty za liczbę  poprawnych rozwiązań quizu );

– wykonanie plakatu promującego czytelnictwo;

– udział w konkursie „Z książką na fotografii”  – klasa otrzymała  punkty za ilość dostarczonych fotografii oraz zajęte miejsce w konkursie;

– przeprowadzenie ankiety na temat czytelnictwa np. na temat: „Książka mojego dzieciństwa”, „Moja ulubiona książka” i zaprezentowanie wyników ankiety
w interesującej formie podczas „Bibliolady”.

 

Na wynik klasy pracowali zatem wszyscy uczniowie, a   w finale konkursu wzięły udział 3-osobowe reprezentacje.

Zmagania młodszych kolegów  i koleżanek poprowadzili: Julia Bodnar
i Łukasz Zawadzki z klasy III  d.

W pracach jury uczestniczyły: pani Anna Kacperek,  p. Barbara Kowalska
oraz Julia Bodnar i Łukasz Zawadzki.

Dopełnieniem konkursu było głośne czytanie wybranych utworów z literatury młodzieżowej, a także zaprezentowanie wyników przeprowadzonych wcześniej ankiet.

Zmagania drużynowe, które składały się z 8 konkurencji przebiegały prawie
na wyrównanym poziomie, a poszczególne klasy drugie reprezentowali następujący uczniowie:

klasa II a (Joanna Czerwińska, Gracjan Szuwała, Patryk Włodarski

klasa II b (Julia Kałamarska, Julia Wadzińska, Konrad Bednarek)

klasa II c (Martyna Szymańska, Agnieszka Sroka, Zuzanna Sokołowska)

klasa II d (Aleksandra Jurak, Katarzyna Kempińska, Fabian Zieliński)

 

Ostateczne wyniki za wykonanie wszystkich zadań konkursowych wyglądają następująco:

I miejsce     –         klasa II b

II miejsce    –         klasa II a

III miejsce   –         klasa II d

IV miejsce   –         klasa II c

Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie z klasy II a i  II b.

 

Nagrodą dla uczniów zaangażowanych w konkursie były książki, słodycze
i dyplomy.

 

 

Konkurs na Najpiękniejszego Anioła już tradycyjnie rozpoczął cykl prac dodatkowych dla uczniów. Anioły również w tym roku zachwyciły swoim pięknem  i techniką wykonania.

Inicjatorki konkursu Ewa Kubicka i Anna Szafraniec oceniły prace uczniów przyznając trzy równorzędne nagrody dla:

Julii Mezer-Żubkowskiej z kl. II d, Wojtka Żurka  z kl. III b i Konrada Szneidera z kl. III a. Wyróżnienie otrzymała Agnieszka Kostecka z kl. III b
za wykonanie największego Anioła w historii GP2.

 

 

 

13 października 2017 roku Koło teatralne GP2 zaprezentowało przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Młodzi aktorzy wcielili się w role dziennikarzy, nauczycieli lub uczniów, pokazując zwykły dzień z życia szkoły. Uroczystość zakończyła pani dyrektor Marzenna Kuczkowska, dziękując wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia.

Sprawozdanie ze szkolnych obchodów Dnia Chłopaka
 Dzień 30 września jest obchodzony jako Dzień Chłopaka. W naszej szkole uczciliśmy go w piątek 29 września.
 Każdą klasę odwiedziły Julia Matusiak i Julia Mezer – Żubkowska bądź Martyna Chojnacka i Monika Machowska wraz z koszem słodyczy opatrzonych życiowymi cytatami wybranymi przez opiekunkę SU –  p. P. Kołpak – Kasperską.
 Cukierki bardzo smakowały chłopakom, osłodziły szkolne życie, a życiowe cytaty stały się światłem na krętych drogach szkolnego życia 🙂

PROJEKT EDUKACYJNY

 

       28 września 2017r. grupa projektowa w składzie: Jan Kliś, Damian Doktor, Wojciech Siemieniuch, Łukasz Zawadzki pod opieką nauczycielki historii p. Aliny Zubik, przedstawili projekt edukacyjny pt: „Wielkie bitwy, wielcy wodzowie – Jestem dumnym Polakiem”. Odbiorcami byli uczniowie klas drugich Gimnazjum Publicznego nr 2 oraz nauczyciele wraz z p. dyrektor Marzenną Kuczkowską.

W projekcie przedstawiono ważne wydarzenia z historii oręża polskiego takie jak bitwy pod Grunwaldem, odsiecz wiedeńską, obronę Westerplatte oraz „polskie Termopile” czyli bitwę pod Wizną. Przypomniano również postaci wielkich dowódców jak: Władysław Jagiełło, Jan III Sobieski, Henryk Sucharski, Władysław Raginis.

W prezentacji zostały wykorzystane fragmenty filmów fabularnych, dokumentalnych oraz utwory zespołu Sabaton.

Całość zakończyła „żywa lekcja historii” przygotowana przez gościa grupy projektowej p. Łukasza Wojteckiego, pracownika Muzeum im. ks. Przemysła. Pan Łukasz Wojtecki zaprezentował uzbrojenie żołnierza polskiego w 1939r.

Za postawę patriotyczną wszystkim uczniom gimnazjum dziękuje opiekun projektu Alina Zubik.

 

Alina Zubik

WIZYTA W MUZEUM

 

6 września 2017r. w Muzeum im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim młodzież naszego gimnazjum wraz z nauczycielkami historii p. Aliną Zubik i p. Jolantą Szubską-Rydel wzięła udział w otwarciu wystawy czasowej pt. „Ziuk, Komendant, Marszałek. 150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.”

Celem wystawy jest przybliżenie życiorysu z okazji przypadającej w tym roku 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego,  jednej z najważniejszych postaci w historii Polski, która jest symbolem polskich dążeń niepodległościowych oraz zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Wystawa przedstawia lata młodości, zaangażowanie w działalność konspiracyjną, rolę odegraną w trakcie odzyskania niepodległości, przewrót majowy oraz unikatowe monety i banknoty z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Zdjęcia przybliżają nam najważniejsze momenty z życia oraz wpływ, jaki wywarł Józef Piłsudski na następne pokolenia. Bardzo ciekawą część stanowią karykatury. Marszałek był osobą, która miała do siebie duży dystans, dlatego część ekspozycji zawiera elementy humorystyczne a także anegdoty oraz ciekawostki.

 

Alina Zubik

78  ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

O 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej

nie zapomnieliśmy !

 

Dla uczniów Gimnazjum Publicznego nr 2, nowy rok szkolny rozpoczął się od upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  01 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. W tym dniu Niemcy zaatakowały Polskę. Uczniowie klasy IIc i IIb  wraz z p. dyrektor Marzenną Kuczkowską oraz nauczycielką historii p. Aliną Zubik, reprezentowali naszą szkołę w uroczystych obchodach zorganizowanych przez lokalne władze miasta Solca Kujawskiego.

Młodzież oddała hołd poległym składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Walk i Zwycięstwa pamiętając, że II wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym w historii świata trwającym od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945 r.), w której zginęło od 50 do 78 milionów ludności, w tym 6 milionów Polaków.

 

Alina Zubik

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

 

15 sierpnia 2017r. młodzież naszego gimnazjum wraz z p. dyrektor Marzenną Kuczkowską i nauczycielką historii p. Aliną Zubik, uczestniczyła w uroczystych obchodach święta Wojska Polskiego na zaproszenie władz miasta. W ramach obchodów sprawowana była uroczysta Msza Święta w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, po której zostały złożone wiązanki kwiatów pod pomnikiem Niepodległości.

 

Alina Zubik

Dnia 8-09-2017 r uczniowie naszej szkoły walczyli w Turnieju Siatkówki Plażowej zorganizowanego przez nauczyciela wychowania fizycznego i trenera siatkówki Adama Michalaka. W zawodach brało udział 8 par nie tylko z naszej szkoły byli uczniowie ZS w Solcu Kujawskim i SP31 w Bydgoszczy. I miejsce zdobyła para z naszego gimnazjum Daria Szarpak i Martyna Szymańska wygrywając w małych punktach z parą Ola Nawrocka i Zosia Michalak, na trzecim miejscu także po wyrównanych punktowo pojedynkach uplasowała się dwójka naszych uczniów Jakub Dryglas i Jakub Kamieniarz. Zwycięskie zespoły otrzymały puchary i dyplomy oraz drobne upominki. Wszyscy zawodnicy mogli liczyć w tym chłodnym dniu na ciepły posiłek regenerujący. Turniej wsparty finansowo został przez UMiG Solec Kujawski i MUKS TIE BREAK Solec Kujawski.

Fotorelacja z Balu Gimnazjalnego

 „Rok Wisły”

 

W dniu 21.06.2017 r. w związku z obchodami „Roku Wisły” uczniowie naszego gimnazjum: Patrycja Karczewska z kl. III d, Michał Karłowski z kl. II c, Maja Setcka z kl. III d, uczestniczyli we wspólnym czytaniu w Bibliotece Publicznej fragmentów poematu „Flis” Sebastiana Klonowica oraz powieści „Świat Joanny” Marii Suszyńskiej Bartman.

Poemat „Flis”  powstał pod koniec XVI w. i opisuje spław zboża Wisłą do Gdańska, zawiera także fragmenty poświęcone okolicom Solca Kujawskiego. Z kolei akcja ostatnich dwóch rozdziałów powieści „Świat Joanny” rozgrywa się w okresie dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej w miejscowości Wisłobrzeg, pod którą to nazwą ukryty jest nasz Solec.

Na zaproszenie dyrektora Muzeum im. Księcia Przemysława p. Rafała Kubiaka, w spotkaniu wzięła udział p. Barbara Rakowska-Mila, której mama została przedstawiona w książce Marii Suszyńskiej Bartman jako tytułowa Joanna. Pani Barbara podzieliła się swoimi wspomnieniami z naszego miasta oraz odpowiedziała na pytania dotyczące treści „Świata Joanny”. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, którzy książkowi bohaterowie zostali stworzeni na podstawie autentycznych postaci.

I tym razem uczniowie naszego gimnazjum byli aktywni nie tylko na scenie, ale również na widowni. Dziękuję uczniom biorącym udział we wspólnym czytaniu oraz tym, że mimo zakończenia roku szkolnego, uczestniczyli w spotkaniu: Piotrowi Barnigiel, Natalii Jackiewicz, Wiktorii Jankowskiej, Patrycji Maciąg, Martynie Smolik, Oliwii Wasilewskiej, Klaudii Żołnowskiej z klasy II c.

Alina Zubik

 

 

 

Sprawozdanie z VI Międzyszkolnego Konkursu W służbie człowiekowi, na podstawie nauczania św. Jana Pawła II, życia św. Joanny Beretty Molli i św. brata Alberta pod honorowym patronatem: Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej i Parafii św. Stanisława B.M. w Solcu Kujawskim.

  • Etap szkolny odbył się 24.03.2017r. Do etapu międzyszkolnego przeszło pięć osób.
  • Etap międzyszkolny odbył się 4.04.2017r. Weronika Drobienko IIIc i Zuzanna Szprynger IIIc zwyciężyły na poziomie gimnazjum. W nagrodę w czerwcu uczestniczyły w pielgrzymce do Rzymu i miejsc związanych ze św. Joanną Berettą Mollą.

 

                                                                                      Ewa Kubicka

 

ŻYWA LEKCJA HISTORII W MUZEUM im. KSIĘCIA PRZEMYSŁA

13 i 14 czerwca 2017r. uczniowie klasy III d  III c oraz I b pod opieką nauczycielki historii p. Aliny Zubik oraz p. Beaty Dąbrowskiej uczestniczyli w lekcji, której tematem było: „Twarzą do Wisły. Miasto – Ludzie – Rzeka”. Zajęcia poprowadził dyrektor muzeum p. Rafał Kubiak. Uczniowie dowiedzieli się o miastotwórczej roli Wisły w dziejach Solca Kujawskiego, a także wpływu rzeki na życie mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Dodatkowo obejrzeliśmy kilkadziesiąt zdjęć prezentujących nadwiślańskie okolice Solca od końca XIX, aż po wiek XXI. Towarzyszą im pocztówki, mapy, dokumenty i eksponaty związane z żeglugą śródlądową oraz obrazy, rysunki, grafiki i plakaty, których głównym tematem jest Wisła lub krajobraz nadwiślański z okolic Solca Kujawskiego, ale nie tylko

Za zaproszenie i ciekawą lekcję historii p. dyrektowi muzeum Rafałowi Kubiakowi dziękują uczniowie klasy III d, III c oraz I b wraz z nauczycielką historii Aliną Zubik.

 

Alina Zubik

Fotorelacja z uroczystości wręczenia stypendiów

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Solcu Kujawskim

Styczniowe roczne w kalendarzu Solca  Kujawskiego to już tradycja. Z tej okazji w GP nr 2 odbył się I etap międzyszkolnego konkursu wiedzy o Solcu Kujawskim na zaproszenie przedstawicieli Muzeum Solca Kujawskiego im. ks. Przemysła.

W dniu 23 lutego 2017r. w siedzibie Muzeum Solca odbył się finał konkursu wiedzy o historii Solca Kujawskiego. Do ostatniego etapu awansowało łącznie piętnastu uczniów reprezentujących soleckie szkoły ponadpodstawowe: Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum Publiczne nr 2 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim. Finaliści zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi dziejów naszego miasta od czasów średniowiecza do współczesności.

W dniu 15 marca 2017r. w Muzeum Solca nastąpiło otwarcie wystawy czasowej pt. „Skarbiec Kultury Polskiej”. Wystawa zaprezentowała zdjęcia wybranych zabytków z Archiwum Archidiecezjalnego przy Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. Autorem zdjęć jest Marek Chełminiak, który podczas wernisażu mówił m.in. o unikalnym charakterze zabytków prezentowanych na zdjęciach. Przy okazji pan Marek przedstawił album pt. „Źródło i dziedzictwo. Bazylika Prymasowska Gniezno.”.

Podczas otwarcia wystawy miała też miejsce uroczystość wręczenia nagród dla laureatów konkursu wiedzy o Solcu Kujawskim dla uczniów soleckich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Nagrody wręczyły osoby odpowiedzialne za organizację konkursu – p. Agnieszka Wysocka oraz p. Małgorzata Fiałkowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim oraz Łukasz Wojtecki z Muzeum Solca Kujawskiego im. Księcia Przemysła.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

 I miejsce zajął Michał Karłowski  z GP nr 2

II miejsce zajęła Zofia Guździoł z GP nr 2

III miejsce zajął  Mateusz Gardzielewski z GP nr 2

Wyróżnienie otrzymała Helena Szafkowska z GP nr 2

 

Za gościnność i atmosferę dziękują uczniowie oraz nauczycielka historii.

 

Alina Zubik

Żywe lekcje historii

 

19 maja 2017r. w ZSOiZ   uczniowie klas III d i III c mogli obejrzeć  wystawę edukacyjną „Okaleczony kraj”, zorganizowaną z okazji 72.Rocznicy zakończenia II wojny światowej. Część materiałów udostępniło Muzeum Solca im. Ks. Przemysła. Jej tematykę stanowiła sytuacja powojennej Polski, zmagania z odbudową oraz realia życia we wczesnym PRL – u. Klasy III,  po obejrzeniu wystawy, miały okazję uczestniczyć w zajęciach poprowadzonych przez pana Łukasza Wojteckiego z Muzeum Solca Kujawskiego, poświęconych uzbrojeniu, umundurowaniu i realiom życia codziennego żołnierza polskiego, walczącego na froncie w  1939 r.

Rocznica była okazją do przypomnienia o losach żołnierzy polskich. Uczniowie kl. II c  wraz z licealistami wysłuchali wykładu pana Jakuba Miechowieckiego  z MWL w Bydgoszczy, pt.”2.Korpus Polski – geneza powstania, szlak bojowy i uzbrojenie żołnierzy gen. Andersa”. Usłyszeli też wiele anegdot – dotyczących żołnierzy, historię niedźwiedzia Wojtka ,  obejrzeli eksponaty.

Za zaproszenie i ciekawą lekcję historii dziękują uczniowie oraz nauczycielka historii

Alina Zubik

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O TYTUŁ

„MISTRZA HISTORII”

 

6 czerwca 2017r. odbyła się kolejna edycja konkursu, w której uczniowie musieli się wykazać wiedzą historyczną oraz umiejętnościami takimi jak: czytanie tekstów źródłowych, źródeł ikonograficznych oraz map ze zrozumieniem.

Do konkursu zgłosiło się tylko siedmioro uczniów, ponieważ na wstępie zapowiedziałam, że nie liczy się ilość, tylko jakość.

Mój cel został osiągnięty. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami.

 

Wyniki:

 

Tytuł Mistrza Historii zdobył Mateusz Gardzielewski z klasy III b

Tytuł Wicemistrzów zdobyli: Helena Szafkowska z klasy III c oraz Michał Karłowski z klasy II c

Na III miejsce i wyróżnienie zasłużył Jakub Dariusz Kowalski z klasy II c.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu za ogromną wiedzę i zaangażowanie, składam podziękowanie i gratulację.

 

 Nauczycielka historii Alina Zubik

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY

„POLSKA … NASZA NIEPODLEGŁA”

 

Na zaproszenie Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, uczniowie naszego gimnazjum przystąpili do konkursu, którego celem było pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia na temat wielkich Polaków mających wpływ na kształtowanie losów Ojczyzny w XIX I XX wieku.

Jedną z kategorii konkursu było wykonanie plakatów i prezentacji multimedialnych na temat „Wybitni bohaterowie w moim regionie i ich znaczenie dla dziejów państwa i narodu polskiego”. Nasi uczniowie wykonali plakaty oraz przygotowali prezentacje multimedialne na temat Mariana Rejewskiego, który wraz z zespołem innych kryptologów i pracowników Biura Szyfrów, złamał szyfr Enigmy.

Kolejną kategorią był test wiedzy pod hasłem: „Wielcy Polacy na trudne czasy. Osoby i wydarzenia, które ukształtowały Polskę w XIX i XX wieku”. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się dwoje uczniów.

Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska … Nasza Niepodległa” zostali: Mateusz Gardzielewski z klasy III b oraz Michał Karłowski z klasy II c.

Organizatorzy konkursu przesłali dyplomy, które zostaną wręczone uczniom na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

Za trud, pracę oraz wiedzę bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Alina Zubik

„Z biegiem Wisły”

To pierwszy z konkursów o tematyce wiślanej, zorganizowany przez Muzeum Solca Kujawskiego w ramach obchodów ROKU WISŁY.

Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego miasta. Młodzież miała do wyboru tematykę dotyczącą – przyrody doliny Wisły w okolicach Solca, wpływu rzeki na rozwój naszego miasta oraz Olędrów w krajobrazie naszych okolic.

II etap konkursu odbył się 30 maja 2017r. w siedzibie Muzeum Solca Kujawskiego. Uczestnicy w obecności komisji, zgromadzonych gości i nauczycieli (opiekunów projektu), musieli przedstawić swoją prezentację, zgodnie z zasadami tej sztuki. Znajomość treści, poprawność językowa i dbałość o zainteresowanie słuchaczy zostały docenione.

W kategorii szkoły gimnazjalnej:

I miejsce zajęła Zofia Guździoł z GP nr 2, II miejsce – Kinga Smerlińska z ZS nr 1, zaś III miejsce – Julia Man, także z ZS nr 1.

Wyróżniono prace: Wojciecha Zamorowskiego z GP nr 2, Natalii Krzemińskiej z ZS nr 1 oraz Stanisława Guździoła z GP nr 2.

Uczestników oceniała komisja w skład, której wchodzili nauczyciele historii, geografii i informatyki: p. Agnieszka Wysocka, p. Mariusz Andrzejewski, p. Alina Macyszyn oraz p. Maciej Dąbkowski.

W dniu 7 czerwca 2017r. w Muzeum Solca Kujawskiego im. Księcia Przemysła nastąpiło otwarcie wystawy czasowej pt: „Twarzą do Wisły – Ludzie – Rzeka”. Przy tej okazji zostały wręczone nagrody uczestnikom dwóch konkursów „Z biegiem Wisły” oraz ich opiekunom.

Za życzliwość i organizację dziękują uczniowie wraz z nauczycielką historii.

 Alina Zubik

 

Sprawozdanie z akcji  „Jak nie czytam, jak czytam”

W czerwcu 2016 roku 432608 uczniów ustanowiło rekord w masowym czytaniu w jednym momencie, a jak było w tym roku dowiemy się wkrótce, jak organizatorzy akcji podsumują wyniki. Akcja jest całkowicie niekomercyjna, apolityczna itd. To zabawa w słusznej sprawie. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, natomiast organizatorami przedsięwzięć w poszczególnych miastach – biblioteki szkolne i publiczne. Organizatorami w naszym mieście były biblioteki ZSOiZ i GP2, które zaangażowały całą społeczność szkolną.

1 czerwca ulicami Solca Kujawskiego przeszedł na Dworzec PKP zabezpieczony przez policję i straż pożarną barwny korowód (nauczyciele, uczniowie ZSOiZ i GP2). Do korowodu dołączyli się również pracownicy Urzędu Miasta i Gminy wraz z Panią burmistrz Barbarą Białkowską, pracownicy Soleckiego Centrum Edukacji z Panią dyrektor Iwoną Lichocką i studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie klas „0”  ze Szkoły Podstawowej nr 4 pod opieką Renaty Biniarz i Seweryny Blachowskiej. Punktualnie o godzinie 10:00 spróbowaliśmy pobić rekord! Wspólne czytanie trwało 5 minut. Bicie rekordu uwiecznili fotografowie. Wykonane przez nich zdjęcia będą dowodem naszego udziału w ogólnopolskiej akcji, zostaną opublikowane na stronie internetowej czytamy.org, gdzie zainteresowani będą mogli obejrzeć, jak wyglądała realizacja akcji w całej Polsce. Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć przygotowane przez szkoły prezentacje. Chętni uczniowie przeczytali fragmenty wybranych przez siebie książek. Julia Bodnar, Paweł Łuszczak z Gimnazjum Publicznego nr 2 wcielili się w role Oleńki i Kmicica  z Potopu Henryka Sienkiewicza. Rolę narratora pełnił Łukasz Zawadzki. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych reprezentowały uczennice z klas licealnych Klaudia Mroczek i Paulina Koncewicz. Fragment swojej ulubionej lektury przeczytała również Pani dyrektor SCE Iwona Lichocka. Najwięcej emocji wzbudził jednak występ najmłodszego pokolenia czytelników, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4. Całość sprawnie poprowadzili: uczennice GP2 Oliwia Śnieg i Maja Setcka z kl. III d oraz uczeń technikum ZSOiZ Mateusz Sroka. Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli tegoroczne przedsięwzięcie i zapraszamy za rok.

Barbara Kowalska, Beata Dąbrowska

MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS MITOLOGICZNY KLAS I

31 maja 2017 r. w naszym gimnazjum odbył się dziesiąty, niestety ostatni, finał GMINNEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO KLAS I. W konkurencjach przygotowanych przez polonistki: Ewę Michalak i Annę Kacperek wzięli udział miłośnicy wiedzy mitologicznej
z obu gimnazjów- Zespołu Szkół, pod opieką p. Joanny Kliszewskiej oraz GP 2, którzy zostali wybrani w drodze wcześniejszych eliminacji. Jak zwykle uczniowie wytrwale walczyli o laur zwycięstwa, pokonując istny labirynt pytań z zakresu mitologii greckiej i rzymskiej. Po siedmiu wyczerpujących konkurencjach i dogrywce wyłoniono najlepszych : I miejsce zajęła Julia Kałamarska z GP 2 , II miejsce- Marcelina Bigoń      z GP 2 i III miejsce- Konrad Nakielski z ZS. Miło było spotykać się przez ostatnią dekadę w gronie młodych miłośników mitologii
z obu gimnazjów i poprzez zdrową rywalizację promować wiedzę, o niewątpliwie ciekawej, epoce antyku, a także nawiązywać nowe kontakty między młodzieżą z naszych szkół. Konkurs był przeprowadzany rokrocznie, na przemian w obu placówkach, przy okazji pragnę podziękować p. Joannie Kliszewskiej z ZS za wieloletnią, owocną współpracę. Miejmy nadzieję, że będzie szansa na kontynuowanie tej tradycji w nowej szkolnej rzeczywistości.

Ewa Michalak

3 MAJA 2017r.

 

Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. dyrektor Marzenny Kuczkowskiej oraz nauczycielki historii p. Aliny Zubik, na zaproszenie Władz Miasta w Solcu Kujawskim, bardzo licznie uczestniczyli w obchodach upamiętniających „Święto Narodowe Trzeciego Maja”. Okazją była 226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie. Uroczystości rozpoczęły się od wzięcia udziału we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Po zakończeniu mszy uczniowie złożyli wiązankę pod Pomnikiem Niepodległości.

Za poświęcony czas i postawę patriotyczną bardzo dziękuję.

 

Alina Zubik

Giodo Dzieciom – 7.04.2017r. Koło teatralne naszego gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 4 odwiedziło maluchy z klasy IId i ich wychowawczynię panią Barbarę Galek oraz klasę IIa z wychowawczynią panią Mirosławą Wojciechowską. Uczniowie GP2, pod opieką pań: Anny Kacperek i Beaty Dąbrowskiej, przeprowadzili pogadankę na temat ochrony danych osobowych
w oparciu o filmiki z cyklu „Owce w sieci” pt. „Papla” i „Tajemniczy przyjaciel”. Następnie zostało zaprezentowane przedstawienie, napisane przez uczniów, pt. „Niebezpieczny Jednorożec”. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały filmiki i przedstawienie. Okazało się, że większość drugoklasistów ma swoją komórkę lub korzysta z komputera rodziców i narażonych jest na cyberprzemoc. Na rozmowy o zagrożeniach związanych z ochroną danych osobowych nigdy nie jest za wcześnie.

Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim – obecność
i dziedzictwo
  – w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego
o Wielkich Polakach uczeń naszej szkoły Michał Karłowski został nagrodzony rowerem za zajęcie I miejsca w etapie rejonowym. 16 marca odbył się wojewódzki etap konkursu, który miał miejsce w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu. Spośród 600 uczniów do ostatniego etapu przystąpiło 101 uczniów gimnazjów. Michał zdobył III miejsce i w nagrodę weźmie udział w 9-dniowej wycieczce do Woch. Gratulujemy Michałowi wiedzy, wysokich osiągnięć
w konkursie i wspaniałych nagród.

„Wiosna na talerzu” – w ramach szkolnego święta przywitania wiosny zostały zorganizowane warsztaty kulinarne pod hasłem „Wiosna na talerzu”. Wzięły
w nich udział 3-osobowe drużyny ze wszystkich klas. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali zdrowe desery – zwyciężyła klasa
1a.  Klasy drugie przygotowywały wymyśloną przez siebie wiosenną potrawę. Klasy trzecie losowały danie, które następnie wykonywały z produktów wyłożonych przez organizatorów na stołach. Cała impreza odbyła się w ramach 7 edycji programu edukacyjnego Winiary „Żyj smacznie i zdrowo”, którego koordynatorkami w naszej szkole są: Anna Wiśniewska i Anna Szafraniec. Celem prowadzonego przedsięwzięcia jest promowanie zdrowego odżywiania wśród młodzieży gimnazjalnej, zwrócenie uwagi na złe nawyki oraz propagowanie w codziennej diecie warzyw i owoców.

 

NARODOWY

DZIEŃ  PAMIĘCI ŻOŁNIERZY

NIEZŁOMNYCH

1 MARCA.

 

01 marca 2017r. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyła się uroczysta akademia,  na której uczniowie z klasy IIc (Sebastian Ciesiński, Natalia Jackiewicz, Jakub Dariusz Kowalski, Patrycja Maciąg, Maxym Marciniak, Zuzanna Niewiadomska, Martyna Smolik, Oliwia Wasilewska), pod opieką nauczycielki historii p. Aliny Zubik i czujnym okiem Michała Karłowskiego przedstawili historię Danuty Siedzikówny o pseudonimie „Inka”.

W trakcie uroczystości uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich zostali zapoznani z biografią Danuty. Śledząc jej losy i analizując życiorys, mieli zrozumieć ideę Święta Żołnierzy Niezłomnych i odpowiedzieć sobie na proste pytanie: czy ta siedemnastoletnia dziewczyna, która miała swoje marzenia, tańczyła i śmiała się, sanitariuszka V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Szendzielarza „Łupaszki”, zasłużyła na śmierć ?

W akademii zostały wykorzystane fragmenty z filmu pt: „Inka” oraz materiały z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. O oprawę muzyczną zadbała p. Barbara Michota-Stangreciak, a o oprawę plastyczną p. Bohdan Czapiewski.

Młodzież naszego gimnazjum po raz kolejny uczestniczyła w żywej lekcji historii i wykazała się patriotyczną postawą.

 

 

Alina Zubik

STYCZNIOWE ROCZNICE W KALENDARZU

SOLCA KUJAWSKIEGO.

 

19 stycznia 2017r. młodzież gimnazjalna z klasy IIb wraz z p. dyrektor Marzenną Kuczkowską oraz nauczycielką historii p. Aliną Zubik, wzięła udział, na zaproszenie władz lokalnych, w uroczystości upamiętniającej dwa ważne wydarzenia z historii naszego miasta.

19 stycznia 1920r. Solec odzyskał niepodległość po 148 latach pruskiego zaboru, a 23 stycznia 1945r. zakończyła się niemiecka okupacja.

Delegacje samorządu, soleckich organizacji, firm i instytucji, złożyły wiązanki przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, Mogile Zbiorowej Pomordowanych w 1939 r., Pomniku Niepodległości. Przedstawiciele Gimnazjum Publicznego nr 2 złożyli wiązankę pod Pomnikiem Bohaterów Walki i Zwycięstwa oddając hołd wszystkim walczącym o niepodległość i tym, którzy za nią oddali życie.

 

Alina Zubik

 

Udział w otwarciu wystawy czasowej

w Muzeum im. księcia Przemysła.

 

W dniu 18.01.2017 r. w siedzibie Muzeum Solca Kujawskiego odbyło się otwarcie ósmej wystawy z cyklu „Nabytki Muzeum”, w której wzięły udział uczennice z klasy IIIc  pod opieką nauczycielki historii p. Aliny Zubik. Wystawa podsumowuje działalność kolekcjonerską w 2016 r. Pojawiły się na niej eksponaty zarówno zakupione przez Muzeum, znalezione podczas prac archeologicznych oraz otrzymane od mieszkańców Solca Kujawskiego.

Na uroczystości otwarcia wystawy podziękowano za pomoc wszystkim osobom oraz instytucjom, które wsparły działalność Muzeum przekazując swoje pamiątki lub pomagając przy organizacji wystaw czasowych.

Z ogromnym zaciekawieniem obejrzeliśmy nowo otwartą wystawę co widać na zdjęciach.

 

Alina Zubik

LEKCJA MUZEALNA

 

W grudnia 2016r. młodzież z klasy IIa oraz IIb wraz z nauczycielką historii p. Aliną Zubik wzięła udział w lekcji muzealnej pt. „Stara klasa”. Każdy uczeń mógł poznać problemy, z którymi zmagały się kiedyś polskie szkoły oraz jak wyglądało szkolnictwo w Solcu Kujawskim. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia oryginalnych świadectw szkolnych, zeszytu do matematyki z 1927 roku oraz tablicy i ławek, które niegdyś znajdowały się w klasach.

Dziękujemy za gościnność i ciekawą lekcją p. Łukaszowi Wojteckiemu.

Alina Zubik

 

Światowy Dzień Walki z AIDS– 1 grudnia obchodziliśmy światowy dzień walki z AIDS. Uczniowie klas I wykonali plakaty, które zostały rozwieszone na szkolnych korytarzach a na lekcjach biologii uczestniczyli w pogadance, której celem było ukazanie młodemu człowiekowi, że osoby zagrożone wirusem HIV mają prawo do godnego życia, że strach przed zakażeniem nie może być powodem gorszego traktowania osoby chorej. Akcję zorganizowała pani Anna Wiśniewska.

 

20161201_145929         20161201_145910

 

 

 

 

 

MULTITEST 2016– Adrianna Filipiak z klasy IIIc w ogólnopolskim konkursie z języka polskiego „Multitest”, zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej, zajęła I miejsce. Uczennicy i nauczycielce Ady- pani Katarzynie Bochat serdecznie gratulujemy.

ANDRZEJKI

 

25 listopada 2016r. wychowawczynie świetlicy szkolnej wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizowały dla uczniów naszej szkoły wróżby andrzejkowe.

W „komnacie tajemnic” panowała czarująca atmosfera… – przy palących się

świecach i zapachu kadzidełek oraz muzyce, można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy: między innymi – kim będę w przyszłości, czy wyjdę za  mąż/ożenię się, jakie będzie imię mojej przyszłej wybranki/wybranka, ile będę miała dzieci, itp. Można było również zakupić losy, które zwalniały z odpowiedzi czy też gwarantowały słodką niespodziankę. Wróżący naprawdę wyglądali CZARUJĄCO… Dzięki wcześniej przygotowanym dekoracjom, palącym się świecom i kadzidełkom – panował niepowtarzalny nastrój.

Uczniowie wraz z wychowawcami bawili się wyśmienicie. Wrażeniom nie było końca… a odpowiedzialnymi za te wrażenia były –

 Patrycja Kołpak – Kasperska, Iwona Man i Barbara Michota – Stangreciak.

 

Podstawy geografii – w szkolnym konkursie geograficznym dla klas I laureatami zostali: 1. miejsce – Julia Kałamarska z kl. Ib, 2. miejsce – Jakub Kamieniarz z kl. Ic, 3. miejsce- Zuzanna Sokołowska z kl. Ic.

OBCHODY ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA

Koło teatralne GP2 1.12.2016 r. zaprezentowało przedstawienie kończące obchody Roku Henryka Sienkiewicza. Pod opieką pani B.Dąbrowskiej i A.Kacperek młodzi aktorzy przygotowali program, w którym przypomnieli życie i twórczość pisarza. Zainteresowaniem cieszyły się ciekawostki z życia Noblisty oraz inscenizacja fragmentu „Krzyżaków”. Imprezę uświetniła nasza absolwentka, laureatka wielu konkursów recytatorskich – Weronika Michalkiewicz, która emocjonująco wyrecytowała fragment z „Krzyżaków”. Całość dopełniła muzyka filmowa z ekranizacji dzieł Henryka Sienkiewicza.

WYSTAWA

„Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci

Danuta Siedzikówna „Inka” 1928-1946”

 

W Gimnazjum Publicznym nr 2 w listopadzie wystawiona została ekspozycja przybliżająca życiorys legendarnej sanitariuszki, której losy splotły się z tragiczną historią Polski okresu II wojny światowej
i powojennej pt. Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci Danuta Siedzikówna „Inka” 1928-1946.

Wystawę przygotowało Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, a została zorganizowana dzięki współpracy z IPN Delegatura w Bydgoszczy.

Nasza szkoła miała zaszczyt jej wystawienia jako pierwsza
w województwie kujawsko-pomorskim. Oficjalne otwarcie wystawy
z udziałem zaproszonych gości odbyło się 14 listopada 2016 r.
o godzinie 10.00. Dzięki Pani dyrektor Marzennie Kuczkowskiej
i uczniom klasy II c –  inicjatorom zorganizowania ekspozycji  mieszkańcy Solca Kujawskiego, a w szczególności uczniowie szkół mogli uczestniczyć w pięknej lekcji polskiej historii współczesnej.

 

Konkurs na „Najpiękniejszy bukiet jesienny

We wrześniu Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs dla klas II na „Najpiękniejszy bukiet jesienny”. Uczniowie klas drugich na przygotowanie bukietu mieli czas do końca października. Jury: Patrycja Kołpak – Kasperska i Barbara Michota – Stangreciak jednogłośnie wybrały bukiet klasy IIC, która tym samym wygrała konkurs – gratulujemy! 

AKADEMIA Z OKAZJI

NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 10 listopada 2016 r. Gimnazjum Publiczne nr 2 rozbrzmiewało poezją i pieśnią patriotyczną.

Z inicjatywy nauczycielek: historii – p. Aliny Zubik i  j. polskiego –
p. Ewy Michalak uczniowie klas 3d oraz 2c
przygotowali wyjątkową lekcję historii. Młodzież miała okazję posłuchać o faktach  historycznych z przeszłości Polski w zainscenizowanym turnieju wiedzy oraz utrwalić swoje wiadomości na ten temat podczas prezentacji multimedialnych. Informacje dotyczące walki o niepodległość przeplatały się z recytacjami utworów  znanych polskich poetów – W. Bełzy, M. Konopnickiej,
W. Szymborskiej czy J. Żuławskiego. Całość uzupełniły pieśni patriotyczne w wykonaniu Angeliki Wesołowskiej oraz szkolnego chóru pod kierunkiem nauczycielki muzyki – p. Barbary Michoty- Stangreciak. O oprawę plastyczną zadbał p. Bohdan Czapiewski.

Przedstawienie odbyło się w trzech turach, więc w tej jedynej
w swoim rodzaju  powtórkowej lekcji historii wzięły udział  wszystkie klasy. Na zakończenie uczniowie mogli dołączyć do wykonania współczesnej piosenki pt. „Kocham wolność”  przy akompaniamencie naszych szkolnych gitarzystów. Podsumowaniem było wystąpienie
p. wicedyrektor Katarzyny Bochat,
która podkreśliła znaczenie i sens pojęcia patriotyzmu w oparciu o współczesność, wagę znajomości faktów historycznych oraz kultywowania tradycji patriotycznych.

 

UDZIAŁ W LOKALNYCH UROCZYSTOŚCIACH
Z OKAZJI
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

11 listopada 2016r. bardzo licznie zgromadzona młodzież naszego gimnazjum wraz z p. dyrektor Marzenną Kuczkowską, przedstawicielami Rady Rodziców oraz nauczycielką historii p. Aliną Zubik, na zaproszenie władz miasta Solca Kujawskiego wzięła udział w lokalnych uroczystościach upamiętniających 98 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W ramach obchodów odbyła się uroczysta Msza Święta w kościele p/w Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu delegacje z naszej szkoły złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami Niepodległości oraz Powstańców Wielkopolskich.
Młodzież gimnazjalna uczestniczyła w żywej lekcji historii, w której zrozumiała i doceniła, że dzięki naszym przodkom, którzy poświęcili własne życie dla dobra Ojczyzny, może żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DRUGIEGO ŚNIADANIA

8 listopada 2016 roku w Gimnazjum Publicznym nr 2 przebiegał pod hasłem „Jem drugie śniadanie”, z racji przypadającego na ten dzień Międzynarodowego Dnia Drugiego Śniadania. Impreza ta odbyła się również w ramach 7 edycji ogólnopolskiego programu „Żyj smacznie i zdrowo” oraz programu edukacyjnego „Lubella inspiruje i edukuje”, do których to nasza szkoła zgłosiła swój udział.
W programie edukacyjnym promującym zdrowe odżywianie bierzemy udział po raz trzeci.
Celem programu jest propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej dobrych nawyków związanych z prawidłową dietą, komponowaną w oparciu o produkty zbożowe, warzywa i owoce; zaznajomienie uczestników programu z zasadami zdrowego odżywiania oraz zwrócenie uwagi rodziców jaki wpływ ma dieta na zdrowie dziecka.
W ramach naszej szkolnej imprezy, uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej, ustrojonej w plakaty promujące zdrowe odżywianie, mogli zjeść przepyszne, kolorowe, zdrowe, wieloziarniste bułeczki serwowane z herbatą. Równocześnie w sali nr 6 odbywała się prezentacja, przygotowana przez uczennice klasy 3c: Zuzannę Szprynger i Weronikę Drobienko pod tytułem „Produkty zbożowe – skarbnicą produktów odżywczych”, dzięki której uczniowie dowiedzieli się o najważniejszych zasadach zdrowego odżywiania.
Całą imprezę zorganizowały Anna Wiśniewska i Anna Szafraniec, które są koordynatorkami 7 edycji programu „Żyj smacznie i zdrowo” w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Solcu Kujawskim .
Organizatorzy
Anna Wiśniewska
Anna Szafraniec

dscf1724          dscf1772

 

 

 

 

 

 

Całoroczne programy realizowane w GP2. W obecnym roku szkolnym przystąpiliśmy do: – Klubu Szkół UNICEF, którego koordynatorem działań została pani Patrycja Kołpak – Kasperska;

Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych i Wiatrowych, do którego uczniowie przygotowują się pod kierunkiem pani Krystyny Gęsickiej;

– programu „Lubella inspiruje i edukuje”, w którym każda klasa będzie miała możliwość wzięcia udziału w grze szkolnej o tematyce kulinarnej. Realizację programu w szkole nadzorować będą nauczycielki Anna  Szafraniec i Anna Wiśniewska.

„Jestem SMART” – ogólnopolskiego konkursu zachęcającego uczniów do korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych w sposób świadomy i praktyczny. Szkolnym koordynatorem konkursu została pani Emilia Zamorowska.

– konkursu „Odzyskujemy plastikowe nakrętki”, w którym zdobyliśmy
I miejsce w ubiegłym roku szkolnym.

 

„W świecie wartości – rodzina” –  to temat spotkania uczniów z policjantką panią Małgorzatą Tworek-Haraszkiewicz zorganizowanego z inicjatywy pedagoga szkolnego Małgorzaty Perzyńskiej.

 

Październik  – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych –  w tym roku odbywał się pod hasłem „Książka to dopiero początek”.

Nauczyciele bibliotekarze zaproponowali uczniom wszystkich klas szereg działań przybliżających święto i  promujących czytelnictwo.

Na szkolnych korytarzach pojawiły się gazetki przybliżające tematykę
i pochodzenie święta. Odbywały się  konkursy związane tematycznie
z biblioteką i książką. Między innymi zaprosiliśmy uczniów do udziału w cyklu  mini konkursów” Czytasz młodzieżówkę – jesteś na topie!”, dotyczących popularnych książek młodzieżowych.

W bibliotece przygotowana została wystawa „Z dziejów książki”, ukazującą wszystkie etapy rozwoju książki, od   rękopiśmiennej poprzez drukowaną, aż do  książki elektronicznej. Ekspozycja prezentowała materiały piśmiennicze takie jak: książki, czasopisma, wycinki prasowe, plansze ilustracyjne oraz rekwizyty związane z dziejami książki.  Wśród eksponatów znalazły się m.in. papirus, pismo supełkowe, książka drukowana techniką Braille’a, wydawnictwa dawne sprzed 1939 r. Klasy, które odwiedziły wystawę, wysłuchały prelekcji
nt. dziejów książki, przygotowanej przez p. Barbarę Kowalską.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udostępnienie eksponatów na wystawę,
a szczególnie za wypożyczenie  druków sprzed 1939 r. oraz reprintów dyr. Biblioteki Publicznej pani Iwonie Lichockiej, bibliotekarzom z SP 4 oraz ZSOiZ paniom Beacie Jurgielskiej oraz Małgorzacie Fiałkowskiej.

 

Jak co roku przygotowaliśmy również konkurs dla uczniów   klas drugich „Bibliolada 2016” związany z umiejętnością wyszukiwania i przetwarzania informacji.

Uczniowie otrzymali też kilka zadań, które poprzedziły finał konkursu.

Były to:

– rozwiązanie krzyżówki nt. „Spotkanie z biblioteką” , (klasa uzyskiwała punkty za liczbę  uczniów,  którzy zajrzą do biblioteki i prawidłowo rozwiążą krzyżówkę);

– wykonanie plakatu promującego czytelnictwo;

– włączenie się do akcji „Podaruj książkę bibliotece szkolnej”;

(zyskiwano punkty za ilość podarowanych książek);

– przeprowadzenie ankiety na temat czytelnictwa np.: „Książka mojego dzieciństwa”, „Moja ulubiona książka” i zaprezentowanie wyników ankiety dla całej społeczności szkolnej w interesującej formie.

Na wynik klasy pracowali zatem wszyscy uczniowie, a        w finale konkursu wzięły udział 3-osobowe reprezentacje. Zmagania młodszych kolegów
i koleżanek poprowadziły: Maja Setcka i Malwina Gliwińska
z klasy III  d.

W pracach jury uczestniczyły: p. dyrektor Katarzyna Bochat, pani Anna Pituła- Kierońska, p. Beata Dąbrowska,  oraz p. Barbara Kowalska. Dopełnieniem konkursu było głośne czytanie wybranych utworów Henryka Sienkiewicza.

 

Wyniki:

I miejsce: klasa II b (Kinga Najzer, Julia Przybylska, Dawid Fabiszak)

II miejsce: klasa II d (Julia Bodnar, Martyna Kopczyńska, Julia Tylicka)

III miejsce: klasa II a (Maja Kamrowska, Adrianna Walczak, Bartek Zdanowicz)

IV miejsce: klasa II c (Weronika Kata, Patrycja Maciąg, Sebastian Ciesiński)

Na szczególne wyróżnienie  zasługuje klasa II B wraz z wych. Anną Pitułą- Kierońską, która pomogła w organizacji konkursu oraz uczniowie z klasy II a (Monika Siedlecka, Paweł Łuszczak, Bartek Zdanowicz) pięknie czytający fragment „Potopu”  Henryka Sienkiewicza.

 

Nagrodą dla wszystkich uczniów zaangażowanych w pracę biblioteki szkolnej był udział w spotkaniu autorskim z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną.

WRZESIEŃ – MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ.

 

29 września 2016r. uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich uczestniczyli w żywej lekcji historii w ramach projektu edukacyjnego: „Współczesny patriotyzm na wybranym przykładzie – Powstanie Warszawskie”. Projekt był realizowany w roku szkolnym 2015/2016 przez uczniów klasy III D: Julię Gackowską, Patrycję Karczewską, Oliwię Śnieg, Huberta Klima, Szymona Szafkowskiego, pod opieką nauczycielki historii p. Aliny Zubik.

Młodzież gimnazjalna została zapoznana z pojęciem patriotyzmu na przykładzie interpretacji znanych polskich artystów i pisarzy, w tym Wisławy Szymborskiej, poznała bogatą historię państwa i narodu polskiego od okresu okupacji niemieckiej do wybuchu Powstania Warszawskiego, sylwetki młodych bohaterów walczących w powstaniu oraz emocji im towarzyszących, najważniejsze wydarzenia z okresu powstania oraz działalnością Związku Harcerstwa Polskiego w Solcu Kujawskim. Zostały zaprezentowane fotografie z okresu walk w Warszawie, na których nie zabrakło młodych bohaterów, map, utworów muzycznych oraz filmu pt: „Miasto ruin”.

Głównym celem projektu było kultywowanie pamięci o młodych bohaterach narodu polskiego, którzy oddali życie za Ojczyznę w walce z dwoma systemami totalitarnymi: faszyzmem i komunizmem oraz uświadomienie, że patriotyzmu nie musimy się uczyć, ponieważ jest on silnie zakorzeniony w sercu każdego Polaka.

 

Alina Zubik

 

Współczesny patriotyzm na wybranym przykładzie – Powstanie Warszawskie – uczniowie  uczestniczyli w żywej lekcji historii przygotowanej w ramach projektu edukacyjnego przez uczniów klasy III  d (Julię Gackowską, Patrycję Karczewską, Oliwię Śnieg, Huberta Klima, Szymona Szafkowskiego) pod opieką  nauczycielki Aliny Zubik.

Młodzież gimnazjalna została zapoznana z pojęciem patriotyzmu na przykładzie interpretacji znanych polskich artystów i pisarzy, w tym Wisławy Szymborskiej, poznała bogatą historię państwa i narodu polskiego od okresu okupacji niemieckiej do wybuchu Powstania Warszawskiego, sylwetki młodych bohaterów walczących w powstaniu oraz emocji im towarzyszących, najważniejsze wydarzenia z okresu powstania oraz działalnością Związku Harcerstwa Polskiego w Solcu Kujawskim. Zostały zaprezentowane fotografie
z okresu walk w Warszawie, na których nie zabrakło młodych bohaterów, map, utworów muzycznych oraz filmu pt: „Miasto ruin”.

Głównym celem projektu było kultywowanie pamięci o młodych bohaterach narodu polskiego, którzy oddali życie za Ojczyznę w walce z dwoma systemami totalitarnymi: faszyzmem i komunizmem oraz uświadomienie, że patriotyzmu nie musimy się uczyć, ponieważ jest on silnie zakorzeniony w sercu każdego Polaka.

 

Ślubowanie – 4 października pierwszoklasiści oficjalnie zostali przyjęci do grona uczniów Gimnazjum Publicznego nr 2. Ślubowanie odebrała pani dyrektor Marzenna Kuczkowska w obecności przedstawiciela Rady Rodziców pani Arlety Sypucińskiej. Po części oficjalnej każda z klas pierwszych zaprezentowała się w krótkim programie artystycznym lub prezentacji multimedialnej. Uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem nauczycielek Patrycji Kołpak – Kasperskiej i Barbary Michoty – Stangreciak, która również przygotowała występ szkolnego zespołu muzycznego.

 

„GP2 czyta młodzieżówkę”,  całoroczna akcja propagująca czytelnictwo

uczniowie  wszystkich klas raz w miesiącu na godzinach wychowawczych prezentują wybraną przez siebie książkę młodzieżową (czytają fragment, zachęcają kolegów do przeczytania). Na bieżąco w bibliotece szkolnej tworzona jest lista prezentowanych przez klasę tytułów, na podstawie której na koniec roku szkolnego powstanie  ranking najpopularniejszych książek młodzieżowych.

 

„Ptaki w moim otoczeniu”  – uczniowie zainspirowani przez nauczyciela Bohdana Czapiewskiego  wzięli udział w powiatowym konkursie  fotograficznym i znaleźli się w grupie nagrodzonych. Są to: Zosia Guździoł
(3 miejsce), Mateusz Kubicki (3 miejsce), Julia  Mezer-Żubkowska (wyróżnienie).

 

Święto Drzewa – uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami udali się na spacer ścieżką  edukacyjno-przyrodniczą „Ku źródliskom” na Rudach.
W ramach współpracy z nadleśnictwem leśnicy przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z  zalesianiem, ochroną lasów i gatunkami chronionymi występującymi na tym terenie. Inicjatorką wyjazdu była nauczycielka biologii Anna Wiśniewska. Atrakcją wyprawy było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.

Konkurs na Najpiękniejszego Anioła już tradycyjnie rozpoczął cykl prac dodatkowych dla uczniów. Anioły były piękne i pomysłowo zrobione.

Inicjatorki konkursu Ewa Kubicka i Anna Szafraniec oceniły prace uczniów przyznając:

I miejsce  – Dominik Kuźniewski III d

II miejsce  – Konrad Sznejder II a

III miejsce –  Maja Setcka III d

Wyróżnienia otrzymali:

Patrycja Maciąg II c, Julia Przybysz II b, Julia Wojcieszko II a, Klaudia Koźmińska I b, Karol Pankowski I d,

Mateusz Kubicki I d, Wiktor Filipiak I d, Agnieszka Likszo II, Patrycja Rumińska IIIb,

 

Dzień Edukacji Narodowej – społeczność uczniowska GP2 uczciła ten dzień przygotowując uroczystą akademię. Wśród zaproszonych gości znaleźli się kierownik  Referatu Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pani Katarzyna Małecka, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pani Alicja Żaguń, przedstawicielka  Rady Rodziców Pani Izabela Wiśniewska. Pani dyrektor Marzenna Kuczkowska złożyła życzenia, podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za trud i zaangażowanie w codziennej pracy. Głos zabrali również zaproszeni goście. Uroczystość przygotowało koło teatralne prowadzone przez nauczycielki Annę Kacperek i Beatę Dąbrowską oraz zespół muzyczny pod opieką Barbary Michoty- Stangreciak. Aktorzy zaprezentowali wiersze związane ze świętem przeplatane piosenkami
w wykonaniu zespołu muzycznego, a także humorystyczną scenkę z lekcji języka polskiego. Podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły złożyli również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

 

Inne

W obecnym roku szkolnym szkoła kontynuuje   współpracę z IPN, w dniach od 5 do 10 listopada br. zostanie zorganizowana wystawa nt. „Podziemie niepodległościowe na Kujawach i Pomorzu”.  Przystąpiliśmy również do ogólnopolskiego konkursu Twoje dane Twoja sprawa organizowanego przez  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Młodzież świadoma, że należy dbać o środowisko włączyła  się także do akcji  sprzątania świata.

 

OFICJALNE OTWARCIE BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ

Dnia 31.08.2016r. na zakończenie wakacji w obecności zastępcy burmistrza Barbary Białkowskiej, radego powiatowego Romana Guździoła, przewodniczącego RM Mariusza Zamorowskiego, dyrektor GP nr 2 Marzanny Kuczkowskiej, sekretarz Magdaleny Rudnej-Plewy i inicjatora pomysłu trenera siatkówki, nauczyciela wychowania fizycznego naszej szkoły  Adama Michalaka nastąpiło oficjalne otwarcie boiska do piłki plażowej. Wśród podziękowań osobom, które przyczyniły się do realizacji powstania nowego obiektu sportowego, służącego od dłuższego czasu mieszkańcom Solca Kujawskiego, nie zabrakło ciepłych słów skierowanych właśnie do młodych sportowców, którzy przybyli na I Turniej Siatkówki Plażowej 🙂 Wśród 9 par bezkonkurencyjna dziś po wywalczonej w grupie przepustce do finału okazała się para Kornel Wilczyński/Paweł Stawarz, którzy pokonali zwycięzców grupy B Filipa Strychalskiego/ Weronika Sliźewska, na miejscu III uplasowała się para Oliwia Fabiszak/Axel Marciniak. Dziękujemy przybyłym gościom, zawodnikom i niech boisko służy. Już niebawem kolejny turniej w kategorii open.

Dzień Chłopaka

 

 

Dnia 30. września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji  SU pod opieką Patrycji Kołpak – Kasperskiej i Barbary Michoty – Stangreciak przygotował liczne zabawy i atrakcje, m.in.  Chłopacy z naszej szkoły mogli popisać się takimi zdolnościami jak: malowanie paznokci, rozpoznawanie zapachu z zasłoniętymi oczami czy wiązanie krawata J  Szefowymi zamieszania były: Maja Setcka i Patrycja Karczewska. Tego dnia Chłopcy również zbierali podpisy dziewcząt na własnych koszulkach – największą ich ilość zebrał Patryk Widuto. Kilka dni później został rozstrzygnięty konkurs na „NAJ Chłopaka” naszej szkoły. Po przeliczeniu głosów okazało się, ze NAJ CHŁOPAKIEM został Jakub Żurek.

77  ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ.

O 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej nie zapomnieliśmy !

 

Dla nas, uczniów Gimnazjum Publicznego nr 2, rozpoczął się nowy rok szkolny od upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  01 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. W tym dniu Niemcy zaatakowały Polskę. Licznie zgromadzona młodzież  wraz z p. dyrektor Marzenną Kuczkowską oraz nauczycielką historii p. Aliną Zubik, oddała hołd poległym i reprezentowała naszą szkołę w uroczystych obchodach zorganizowanych przez lokalne władze miasta Solca Kujawskiego.

II wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym w historii świata, trwającym od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europępołudniowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany<