SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA

W GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 2 W SOLCU KUJAWSKIM

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Statut Szkoły.

 

 

LP.

 

 PRZEDMIOT

 

NAZWA  PROGRAMU

 

 AUTOR

 

 WYDAWNICTWO

 

NR SZKOLNY

PROGRAMU

1.      1.  

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem

 

 

Komisja wychowania Katolickiego KEP

 

 

WAM Kraków

 

G/ 1/2018

2.

 

 

Matematyka

 

Program nauczania matematyki w gimnazjum „Liczy się matematyka”  

A. Makowski, A.Masłowski, A.Toruńska

 

 

WSiP

 

G/2/2018

3.      6.  

Fizyka

 

Świat fizyki Barbara Sagnowska  

WSiP

 

G/ 3/2018

4.      7.  

Biologia

 

CIEKAWA BIOLOGIA  

EWA KOS,

WAWRZYNIEC KOFT

 

 

WSiP

 

G/ 4/2018

5.      8. Geografia

 

Program nauczania geografii dla gimnazjum PLANETA NOWA Ewa  Maria Tuz, Dawid Szczypiński Nowa Era G/5/2018
6.      10. Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I – III gimnazjum „Wędrując ku dorosłości”  

Teresa Król

 

RUBiKON

 

G/6/2018

7.      13.

 

Chemia Program nauczania chemii w gimnazjum „Chemia Nowej Ery” Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era G/7/2018
8.      14. WOS

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PIOTR KRASICKI, BEATA PORĘBY WSiP G/8/2018
9.      15.

 

 

 

 Zajęcia techniczne

kl.  III

Zajęcia techniczne- program nauczania w gimnazjum.  

Waldemar Czyżewski

 

Nowa Era

 

G/9/2018

 

 

Zajęcia artystyczne  

Program zajęć artystycznych

 

Beata Mikulik

 

WSiP

 

G/10/2018

10.

 

Wychowanie fizyczne

 

RUCH – ZDROWIE DLA KAŻDEGO Stanisław  Żołyński  

Impuls

 

G/11/2018

11.   19. Edukacja dla bezpieczeństwa kl. III Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum Jarosław Słoma Nowa Era G/12/2018
12.   20. Język polski Opisać świat Pod  red. M. Szulca Nowa Era G/13/2018
13.   21. Język angielski Program nauczania języka angielskiego w gimnazjum  

Barbara Czarnecka Cicha

Pearson Central Europe G/14/2018
14.   22. Język niemiecki Das  t ist Deutsch! Kompak

 

Jolanta Kamińska, A nna Jaroszewska WSiP G/15/2018
15.   23. Historia BLIŻEJ HISTORII

 

KRZYSZTOF Kowalewski

IGOR KĄKOLEWSKI

ANITA PLUMIŃSKA-MIELICH

WSiP G/16/2018
16.   24. Język rosyjski Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum R.Broniarz WSiP G/17/2018

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2018 r.